Us fem un resum dels punts presentats per nosaltres:

PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES RPP. NOVETATS:

No aprofundirem en detalls en la resposta per motius de seguretat.

REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PONENT. 29 d’octubre de 2019.

En breu s’iniciaran canvis tant a nivell de càmeres, lames enlluernament, millores d’accés, … , en algunes dependències. Es fa menció sobre la utilització de l’escàner, el protocol, i sobre petició feta de detector d’arc de metalls així com increment de pilones exteriors en alguna comissaria

VEHICLES POLICIALS:

S’exposa el mal estat de l’actual parc mòbil. S’incideix en elements que puguin generar riscs als ocupants dels vehicles com casos de sivelles de cinturons en mal estat, etc. De moment, tota averia possible de ser reparada, es continua arreglant. Mai cap vehicle que pugui tenir alguna deficiència referent a seguretat pot estar circulant.

Atenent a la informació obtinguda en reunió de la subcomissió de materials i equipaments celebrada el 26 de setembre, preguntem si saben quantitat i previsió d’arribada dels nous vehicles a la regió.
Ens informen que no tenen informació de cap tipus en l’actualitat.

ESTAT ACTUAL REPOSICIÓ CADIRES:

En l’anterior reunió, no ens van poder determinar quantitat tot i que van esmentar que eren suficients per cobrir les necessitats que hi havia anotades.

Novament observant que en llocs de treball cal canviar determinades cadires, qüestió que a més a més, des d’aquesta organització sindical vam constatar en les visites amb els tècnics de riscos laborals, tornem a incidir en l’afer.

Ens informen que les cadires lliurades al maig van ser 40 (49 eren les demanades). La propera entrega de cadires, no serà fins al primer semestre del 2020.

IMPUTACIÓ FORMACIÓ TIR:

Donada la no millora, tornem a insistir. A mode d’exemple fem menció a la situació de Lleida.

Els efectius han d’estar a les 9h al camp de tir i se’ls imputa la formació a partir d’allí. No obstant els agents prèviament han hagut d’anar a dependències a recollir tot el material per estar a la línia de tir a les 9h. El mateix succeeix a l’acabament quan han d’anar a dependències a deixar els estris. Davant això exposem que la imputació horària és clarament insuficient i que cal incrementar-la. No parlem de diners. Parlem d’hores del treballador/a!

Queda clar, que si tots i totes els efectius de moss@s d’esquadra poguéssim efectuar la formació en horari laboral, ens evitaríem aquestes situacions de misèries i malestar en l’entorn laboral.

Els màxims comandaments informen que han fet canvis en el tir i a partir d’ara la imputació horària serà suficient. També exposen que estan fent estudi amb les diferents OS per a partir del proper any, encabir la formació de tir en horari de treball. Esperem que així sigui. Ja seria hora!

PERFILS AGENTS AMB MASSA LIMITACIONS ACCESSOS PGME I ALTRES PLATAFORMES:

No entenem que es limiti la voluntat de treballar. Fem una crítica a la no assignació adequada de perfils de determinats llocs de treball i/o determinats agents. Malauradament per gestions fetes des de diversos àmbits hem observat l’escassa voluntat de millora en una qüestió on es demana voler treballar amb informació adequada. Ara per ara, realment no observem situació de millora en aquesta qüestió.

CONTROVERSIES/DISFUNCIONS ENTRE:

Planificacions prèvies de controls (la previsió inicial és que es facin) Realitat dels serveis (surten requeriments de tot tipus / escassetat efectius) Resultat real laboral, en moltes ocasions, especialment en torns nit aquestes planificacions no s’acaben fent. Resultat estadístic que miren els caps unitats i àrees (especialment dilluns mati) Lectura: No s’han fet els controls i puja l’estadística delinqüencial.

Manifesten ser coneixedors de la situació i que en els anàlisis que es fan des dels caps d’àrees es tenen en compte totes aquestes circumstàncies. Són coneixedors dels efectius existents, dels problemes de certs torns i de tot un seguit de dinàmiques laborals, motiu pel qual, com a dinàmica habitual no hi ha premisses d’haver de demanar explicacions als efectius.

PORTAR PERSONES EN VEHICLES POLICIALS.

Situació/Actualitat de portar terceres persones com acompanyants.(Poden? No poden? Tipologia assegurança ho permet?…..)

Ens informen que no hi ha cap problema per tema d’assegurança.

Davant la resposta els informem que bàsicament el tema radicava en si hi havia algun comanament que podia haver donat instruccions als agents de quin tipus de persones es podia portar o no al cotxe patrulla.

No entren en aquesta qüestió i tornen a reiterar que no hi ha problema amb l’assegurança.

Esperem doncs, que a partir d’aquí no hi hagi superiors que donin indicacions errònies als agents. De la mateixa manera que per llei es pot portar per exemple un MENA, si la patrulla ho creu convenient, pot acompanyar per exemple a alguna persona gran que vulgui denunciar algun fet.

BALANÇ ACTUACIÓ ALDARULLS OCTUBRE ( agents ferits, vehicles danyats)

Es va realitzar 27 parts facultatius, algun d’ells als mateixos agents en diferents dies. La gran majoria per lesions lleus de diferent consideració, amb la malaurada excepció dels dos companys d’ARRO que ja coneixem amb el braç trencat. Pel que fa als vehicles són 9 els que han estat danyats, 3 d’ells amb desperfectes greus.

LLEIDA

ESPAI SRCO:

Preguntem per possibles opcions de redistribució d’unitats en aquest espai.
A hores d’ara, de les problemàtiques exposades, per part dels caps únicament podem dir que han exposat que s’aprofitarà per donar més espai a la OAC i per definir algun espai pel tema dels MENA.

Per la resta, sols se’ns exposa que hi ha un parell d’opcions que estan valorant i que no han volgut plantejar en la taula de la reunió. Davant aquest fet els exposem la nostra crítica, tot recordant-los la nul·la consideració que van tenir amb els sindicats quan van canviar l’horari de treball. Els exposem que els representants dels treballadors podem tenir altres punts de vista a l’hora de poder determinar redistribució d’ubicacions d’espais de treball on ara hi ha SRCO. La resposta és que si tenim alguna idea al respecte, que els ho traslladem.
Desitgem no veure grans despatxos de comanaments i petits “zulos” per a treballadors “bàsics”.

ANOMALIES DETECTADES EN VISITES PRL:

Exposem que hem detectat que de les deficiències que es va anar detectant, no s’ha canviat res. Des d’administració diuen estar a l’espera de l’arribada de l’informe. Insistirem en la recerca de solucions de les anomalies que es van detectar i segueixen existents.

FAÇANA DEPENDÈNCIES LLEIDA. ESTAT ACTUAL OBRES:

Definitivament ja hi ha data per l’inici de les obres, que serà el 4 de Novembre. Tanmateix i lligat a l’exterior i referent a elements del pla de seguretat, des d’infraestructures s’ha previst que la col·locació de les lames a la façana principal, es començarien al gener del 2020.

LABORATORI CIENTÍFICA (Informe/pautes des de la última Inspecció de treball):

No ha arribat informes encara. Des d’inspecció han requerit manuals i documentació que han estat enviats.

ALTRES COMISSARIES

CERVERA. VESTIDORS FEMENINS:

Després de la visita recent de l’arquitecte, definitivament aquest 2020 s’iniciarien les obres.

MOLLERUSSA. ACTUALITAT DEPENDÈNCIES:

No tenen cap informació nova al respecte. Els exposem que resulta paradoxal, que quan en la reunió de Comissió i Infraestructures del 25 de setembre, es fa exposició del Pla Econòmic Financer PEF 2020-2024 es parli de partides pressupostàries i la construcció de noves comissaries entre les quals Mollerussa, i que des de la regió afectada no es tingui coneixement del tema.

QÜESTIONS FINALS

Aprofitant la presència en aquesta reunió del Responsable de Relacions Laborals de la SGRH, se li trasllada la crítica que passa en massa ocasions que en determinades reunions de Subcomissions, Consells de policia, etc., s’informen de certes qüestions les quals després constates que no arriben a les diferents regions policials.

Per part del Cap policial de la regió, el comissari Xavier Monclús, ens dóna a conèixer als representants dels treballadors que donem trasllat als diferents efectius sense cap mena d’excepció, de l’agraïment que vol donar pel gran esforç fet aquest dies d’octubre en les difícils actuacions viscudes. La menció es fa encara més especial pels companys/es d’ARRO Lleida.

COM SEMPRE, QUALSEVOL QÜESTIÓ NO DUBTIS EN FER-NOS-LA ARRIBAR I QUALSEVOL DUBTE, CONSULTA’NS

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PONENT. 29 D’OCTUBRE DE 2019