Així li hem expressat al Director General de la Policia Pere Ferrer per tal de millorar l’atenció que es presta a la diversitat per raó de sexe dins el Cos.
Cal desenvolupar mecanismes dins del propi Cos com d’atenció a la ciutadania que evitin situacions de discriminació i incomprensió cap als membres d’aquest col·lectiu.

La llei 11/2014 de 10 d’octubre del Parlament de Catalunya obliga a les Administracions a realitzar formació per sensibilitzar als policies i en base a la resolució INT/2344/2019 de 5 de setembre s’aprova i es dóna publicitat al Protocol per fer front a les infraccions d’odi i discriminació per a les Policies Locals de Catalunya.

La finalitat és clara, la millora de l’atenció i la manera d’abordar els casos que afectin al col·lectiu LGTBI ampliant els coneixements i la sensibilització.
Per tot això els reclamem un pla de formació per tot el CME sobre delictes d’odi i discriminació aplicable a col·lectius vulnerables de la societat.

Elaborar un protocol / manual de llenguatge més inclusiu enfocat a la redacció d’atestats i a les relacions interpersonals entre els membres del CME comandaments inclosos.
Que la formació es realitzi ja al curs de formació bàsica amb càrrega lectiva o en format seminari monogràfic i dins els diferents cursos de promoció del Cos. Incloure la formació als cursos d’especialització, investigació, trànsit, protecció de persones i bens, operador de sala, oac, etc, en format presencial o online com a cursos monogràfics.

Per acabar que els delegats sindicals del CME puguin tenir reserves de places per poder assistir a aquestes formacions o seminaris monogràfics amb aprofitament per poder atendre les seves funcions pròpies assignades amb coneixements sobre aquesta temàtica.

Descarrega’t el PDF: SECRETARIA D’IGUALTAT DE LA 3SINDICAL: CAL MILLORAR L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT