Davant de les consultes i dubtes que ens esteu fent arribar en respecte a la meritació del certificat ACTIC, i en què consta, us fem un breu resum d’algunes qüestions d’interès:

 • El nivell 1 o bàsic inclou 6 competències.
 • El nivell 2 o mitjà, com a nivell de referència, inclou les 8 competències. No cal tenir acreditat el Nivell 1 per presentar-s’hi.
 • El nivell 3 o avançat inclou només 5 competències. Té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues competències, que cal triar entre les cinc següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per presentar-se a la prova del nivell 3 cal tenir acreditat el nivell 2

Com a dinàmica general, els aspirants a obtenir l’esmentat certificat, sense que prèviament en disposin de cap tipus, habitualment s’inscriuen i avaluen directament al nivell 2 o mitjà.

Tota la informació que necessitis la trobaràs a l’enllaç oficial de la Generalitat, amb accés a la zona privada, comprovacions de certificats i les darreres notícies.

Per al desenvolupament de les proves, caldrà inscriure’s a través del portal d’Internet ACTIC i fer el pagament de la taxa que correspongui (segons nivell i situació personal). Fet el pagament, caldrà seleccionar el dia, l’hora i el centre col·laborador on es vol realitzar la prova.

Les taxes d’inscripció a les proves són les que us adjuntem en el següent gràfic:

La prova d’avaluació es fa sota la responsabilitat directa d’una persona supervisora del centre col·laborador, que ha de comprovar que l’aspirant consta a la llista de proves programades, verificar- ne la identitat, fer-ne constar l’assistència, assignar-li un punt d’avaluació, mostrar-li la guia de la prova i proporcionar-li el codi que ha d’introduir per obrir-la. Aquesta persona no atén preguntes sobre el contingut de les activitats d’avaluació.

Cas d’estar interessat en l’obtenció del respectiu certificat ACTIC, t’exposem tres opcions:

 1. Si ets dels qui t’ho vols preparar virtualment pel teu compte, des del teu domicili, o des d’on sigui, al teu ritme i a l’horari que creus oportú, per facilitar-vos la recerca, us deixem uns enllaços explicatius i amb vídeos de preparació.
  (En aquest supòsit únicament et caldrà pagar les taxes d’examen.)

  Fes clic a: Guia pràctica en format vídeo
  Fes clic a: https://actic.gencat.cat/
  Fes clic a: http://actic.citilab.eu/

  En aquesta opció i cas de considerar la possibilitat de necessitar de suport amb temari Editorial amb el cost que correspongui cada cas:
  Fes clic a: https://altariaeditorial.com/ca/12-actic
   
 2. Si ets dels qui t’ho vols preparar, des del teu domicili, o des d’on sigui, al teu ritme i a l’horari que creus oportú, des d’aquest sindicat hem contactat amb un centre acreditat que facilita aquesta opció arreu de Catalunya. (En aquest supòsit us caldrà pagar les taxes d’examen + els 60 euros que costa l’accés a la plataforma virtual, temaris, tutories, etc.)

  A continuació us facilitem enllaç per si resulta del vostre interès:
  Fes clic a: https://generalestudis.com
   
 3. Si ets dels qui prefereix desplaçar-se i anar a classes presencials en algun centre especialitzat, recorda que en el nostre web a l’apartat serveis i descomptes pots trobar diversos centres que com afiliat/da al SME t’ofereixen descomptes del 25%.
  (En aquest cas la quantia a pagar seran les taxes d’examen + 175’50 euros Nivell 2 o Mitjà (amb el descompte del 25% aplicat)

En tots tres casos, recorda que és el propi interessat qui a l’hora de buscar dia i hora d’examen, decideix en quin centre col·laborador i localitat realitzar la corresponent prova.

Descarrega’t el PDF: acTIC: DUBTES, INFORMACIONS I OPCIONS VÀRIES