Atenent als dubtes que ens feu arribar degut a la informació que fa referència a la creació de la bossa d’hores estructurals al cos de moss@s d’esquadra, aclarir-vos que:

En la Proposta de Resolució de la darrera Comissió d’Interior del dia 15/01/2020, i en la qual la 3SINDICAL vam ser-hi presents, els partits polítics referent a aquesta qüestió van establir:

El Punt 5è de la Comissió d’Interior del 15 de gener de 2020, que fa referència a la Proposta de Resolució d’una bossa d’hores estructurals no inferior a 840.000 hores estructurals i a la seva renovació anual mentre la problemàtica de manca d’efectius no quedi solucionada, presentada pel Grup Parlamentari d’en Comú Podem (proposta força ambiciosa que no ha estat aprovada); queda modificada automàticament en el moment que accepten les esmenes d’algun grup parlamentari, com va ser aquest el cas. Les esmenes presentades pels partits del govern ERC i Junts per Catalunya van anul·lar el concepte d’estructurals per passar a ser una BOSSA D’HORES EXTRAORDINÀRIES.

Punt 5: Proposta de resolució d’una bossa d’hores estructurals al Cos de Mossos d’esquadra. Tram. 250-00946/12. Grup Parlamentari en Comú Podem.
Es presenten dues esmenes d’ERC i Junts per Catalunya:

Esmena 1: Mantenir per al Cos de Mossos d’Esquadra una bossa d’hores extraordinàries, que serveixi per reduir l’impacte que la manca d’efectius està generant en el servei de seguretat pública de Catalunya, actualitzant el preu de l’hora extraordinària que a dia d’avui és inferior al de l’ordinària.

Esmena 2: Renovar aquesta bossa d’hores extraordinàries mentre aquesta problemàtica de manca d’efectius no quedi solucionada.

Es realitza la votació conjunta de les dues esmenes proposades quedant aprovades per unanimitat: la creació d’UNA BOSSA D’HORES EXTRAORDINÀRIES

Resumint, el que s’ha aprovat és continuar amb la realització d’hores extres “actualitzant el preu”.

No és el Complement Salarial Extraordinari que aquest passat estiu vam peticionar des de la 3SINDICAL el que s’ha aprovat. Aquell complement, si ho recordeu, era voluntari i en un primer moment i a l’espera de resultats, anava destinat als agents i caporals de USC. Es tractava d’una bossa d’hores estructurals que comportaven a aquells qui voluntàriament les fessin, un complement salarial extraordinari.

A diferència de les hores extraordinàries, per posar un exemple de millores, en el complement salarial extraordinari es garantien tota una sèrie de drets laborals molt més amplis, es partia d’una previsió i planificació anual de 96 hores i el preu de l’hora era superior al preu actual de l’hora extraordinària.

Descarrega’t el PDF: ACLARIMENT ENVERS L’APROVACIÓ D’HORES PER A MOSS@S