Al Cos de Mossos d’Esquadra, estem constatant que a mesura que avancen els anys, possiblement s’hagi produït una falta de planificació estratègica adequada, sigui en dimensionaments i/o ubicacions geogràfiques d’alguns centres de treball.

Aquests fets, afegits a l’evolució de les exigències de l’organització, han provocat el tancament de certes destinacions. En conseqüència, la mobilitat geogràfica de treballadors moss@s s’ha vist afectada i aquests han tingut que adaptar-se a aquestes exigències a cost zero per l’Administració

Tenim exemples com el tancament de la presó model a Barcelona o la presó de Girona, exemples de mobilitat de destinacions de les ARRO, serveis d’informació, serveis centrals de l’edifici Base a EGARA, i més recentment, el tancament de les Sales Regionals de Comandament.

En un futur, hi ha la previsió que siguin sectors de trànsit, qui sap si la BRIMO es descentralitzarà o si ens podran canviar de destinació sense més en variar la nostra seu de treball.

Per tot plegat, davant situacions d’aquest tipus, sol·licitem a l’Administració una compensació per mobilitat geogràfica davant el cessament o remoció del lloc de treball.

Aquesta compensació seria d’aplicació durant els dos anys següents a aquesta mobilitat forçosa i supeditat a un concurs general de mobilitat. En cas de no realitzar-se el concurs, la compensació es prorrogaria tant de temps com trigués l’Administració en resoldre el concurs de mobilitat.

Estaríem parlant de pagaments en concepte de quilometratge, fins a un màxim de 40km (80km comptant anada i tornada) al preu establert per l’administració. El topall d’aquests 40 Km màxim s’estableix en base a la pròpia normativa de funció pública on en l’articulat d’atribucions provisionals d’un lloc de treball s’estableix “es pot adscriure al funcionari/a a una localitat diferent, sempre que aquesta estigui a menys de quaranta quilòmetres del lloc anteriorment ocupat, …”

En el cas de què la nova destinació estigués fins a un màxim de 20 Km es compensarien aquestes distàncies amb el pagament dels quilòmetres al preu establert dins les retribucions de la DGP.

Cas d’haver-hi més de 20 Km, a banda del quilometratge, s’abonaria un complement salarial. Aquest complement seria de 100 euros mensualitat, i implicaria a banda, la possibilitat d’una flexibilització horària de 30 minuts per l’entrada i sortida de l’horari de treball.

Tots aquests imports estarien subjectes a convenis similars que es puguin assolir a la Mesa de la Funció Pública per altres treballadors/res (funcionaris de presons, agencia tributària catalana, bombers, etc.) i que haurien d’aplicar-se directament al CME, amb les pujades d’IPC o actualitzacions corresponents.

No podem seguir amb “la barra lliure” de menysprear a moss@s a cost 0! … Urgeix canvis, JA!

No inventem res! Sol·licitem una compensació justa davant els casos d’alteracions de la mobilitat del lloc de treball per una decisió unilateral de l’Administració on l’afectat és el treballador/a.

Descarrega’t el PDF: PAGAMENT MOBILITAT GEOGRÀFICA