El passat 7 de març es publicava al BOE el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. Aquest Real Decreto-ley contemplava entre d’altres mesures que fomenten la igualtat entre dones i homes, l’ampliació progressiva per a tots els treballadors públics del permís de paternitat per naixement, adopció, guarda amb finalitat d’adopció i acolliment.

MATERNITAT: *
Durada: 16 setmanes (les 6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment)

PATERNITAT: * (progenitor diferent de la mare biològica)

• 2020: A partir de l’1 de gener la durada serà de 12 setmanes. (4 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

• 2021: A partir de l’1 de gener la durada serà de 16 setmanes. (6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediates al part o resolució d’adopció o acolliment).

– Passades les primeres setmanes obligatòries:

• Podran gaudir la resta del permís a voluntat dels progenitors, de manera interrompuda, amb preavís de 15 dies i per setmanes completes. (Els primers 12 mesos de vida del fill/a).

• Es podrà participar en els cursos de formació de l’Administració.

– Si la mare biològica compacta el permís de lactància, les setmanes restants de l’altre progenitor es gaudiran al finalitzar la lactància compactada.

– Si en casos d’adopció o acolliment internacional cal desplaçament internacional dels progenitors:

• Hi ha un permís de 2 mesos de durada mantenint les retribucions bàsiques.
• Es podrà iniciar fins a 4 setmanes prèvies a la resolució judicial d’acollida o d’adopció.

En cas de part prematur o que el nounat necessiti hospitalització a continuació del part, el permís s’ampliarà els dies que el nounat hi estigui hospitalitzat (amb un màxim de 13 setmanes addicionals).

(*) S’incrementarà el permís en 2 setmanes en el supòsit de discapacitat del nounat o a partir del 2n nadó en cas de part múltiple.

Descarrega’t el PDF: PERMISOS PATERNITAT 2020. 12 SETMANES