PREMI VINCULACIÓ

Al Cos de Mossos d’Esquadra, aquest ítem, ve establert per l’Acord de Govern 193/2006, de 31 d’Octubre, d’aprovació de les condicions de treball del funcionaris del CME de la Generalitat de Catalunya.

No funciona com en altres grups de funció pública. En el cas de moss@s, enlloc de tenir dies addicionals de vacances, es retribueix amb una quantitat econòmica en un pagament únic anual a la nòmina de juny. El concepte en nòmina és el de premi de vinculació.

Aquest premi per vinculació consisteix en una gratificació econòmica. L’any 2019, cada mòdul es valorava en un import de 119 euros, i es retribueix d’acord amb els següents trams:

Un dia addicional de vacances és substituït pels mòduls que corresponguin.

Fins a la data, s’ha denegat la possibilitat que aquells agents interessats/des en gaudir dels dies de vacances addicionals, poguessin fer-ho. Per tant, actualment el sistema de percepció de retribució econòmica en mòduls, és el que s’estableix per a tothom de moss@s d’esquadra.

ASSUMPTES PERSONALS. DIES ADDICIONALS PER TRIENNIS.

En aquest cas, si que es regula com la resta i és té en compte tots els anys treballats en l’administració pública.

Ambdós preceptes s’apliquen automàticament una vegada s’assoleixen els requisits establerts.

Descarrega’t el PDF: RECORDATORI PREMI VINCULACIÓ I AP’S