El dia 17 de gener de 2020 ens van convocar a la seu de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona per realitzar la reunió trimestral i tractar les incidències i problemàtiques més destacades en aquest àmbit.

Unitats i Grups Regionals:

1) l’Oficina de l’Esport depèn del Decret de reestructuració del cos i per tant no ens poden aportar cap informació oficial.

2) L’octubre de 2019 es va realitzar un oferiment públic a la intranet de quaranta (40) places de la categoria de mosso pel Grup Regional d’USC. Aquest grup va ser creat per saturar les zones de Barcelona amb més reincidència delinqüencial. Volen ubicar la unitat a l’ABP Sant Andreu amb horari Q3 (matí i tarda) per realitzar el servei en cotxe i uniformats. Tot i que l’oferiment està tancat, si encara hagués algun interessat, es pot enviar el currículum a l’Oficina de Suport de Barcelona.

3) Manca de cascos al Grup Regional de Motos: actualment es desconeix si amb la nova licitació de les motos lliuraran cascos i estan a l’espera de resposta. Per demanar un casc assignat per motorista i no per moto ens adrecen a demanar-ho al Consell de la Policia. Per sol·licitar el nivell 2 pel grup Regional de Motos s’hauria de crear en forma d’unitat i amb funcions específiques, ara mateix no està previst.

4) URMA: mentre no surti el Decret de reestructuració es reubicarà a l’ABP Sarrià per fer sobretot tasques d’USC amb prevenció de medi ambient de Barcelona amb uniforme i vehicle logotipat, ja que, per tasques administratives de medi ambient està la GUB de Medi Ambient.

5) ARIC/ACD/URIA: per la penositat del lloc de treball es vol tornar a relleus de sis (6) mesos. En casos puntuals de manca d’efectius a l’ACD, sobretot en cap de setmana, s’activa EQUALIS per reforçar l’Àrea de Custòdia. Pel que fa a la neteja 24 hores a l’ACD no hi ha cap possibilitat de disposar d’aquest servei fins al setembre de 2020 per licitacions, ja que, el personal de neteja ha de ser especialitzat. Consideren que no hi ha solapament a l’ACD per requerir un quadrant Q5 amb una jornada de vuit hores i mitja. Respecte als horaris dels serveis sanitaris a l’ACD no està cobert completament fins a la data perquè s’està buscant un substitut/a per una incidència.

6) Manca d’efectius a Sala, ACD i URIA: no s’ha pogut reforçar amb agents de pràctiques, ja que, la DAS els volia a tots realitzant tasques d’USC.

7) La unificació de les UI està desautoritzat per no fer perdre al funcionari el seu lloc de destí. Però es vol potenciar la investigació conjunta com a concepte de ciutat contra els il·lícits multi reincidents.

8) El Cap d’ASTMET ens convocarà per parlar dels canvis a realitzar en aquesta àrea sense donar encara especificacions.

Comissaries i material:

1) l’obertura de la nova comissaria de l’ABP Sarrià està prevista durant el mes de març.

2) Actualment no hi ha data de reobertura de l’OAC Plaça Catalunya.

3) La reparació dels serveis a l’ABP Sant Martí no es podrà fer per manca de pressupostos.

4) Sobre la queixa de massa efectius als vestidors de l’ABP Sant Andreu ens afirmen que no es supera en cap cas el que està estipulat normativament.

5) Del tancament de l’OAC de l’Estació de Sants no se sap res, però de moment, estan fent les gestions per posar un intèrfon.

6) Vehicles nous: el primer lliurament està previst pel 1r trimestre de 2021.

Instruccions i formació:

1) La formació amb una duració de vuit (8) hores des de l’1 de febrer de 2020. Es vol evolucionar cap a una formació voluntària de forma que cadascú s’apunti el dia que li vagi millor. El tir continua exclòs d’aquest còmput tot i que s’està mirant.

2) Instrucció horària de comandaments: encara estan acabant les últimes gestions administratives, actualment, no ens poden aportar més informació.

En resum els Caps de la Regió ens han fet saber que els preocupa la multirreincidència en l’àmbit de Barcelona i volen donar el suport disponible a tots els nivells.

Descarrega’t el PDF: RESUM DE LA REUNIÓ RPMB DEL DIA 17/01/2020