Els diferents grups parlamentaris posposen els punts de la present ordre del dia: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 per tractar-los en una comissió d’interior més endavant. Així mateix inicien la present comissió pel punt 3.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresou que cobrava a l’Associació Catalana Municipis i Comarques.

Tram. 354-00205/12 Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular- Crida Constituent.

→ El grup parlamentari de la CUP retira el present punt per tractar-lo a la Comissió d’Afers Institucionals.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior sobre l’actuació dels mossos d’esquadra en un desnonament al barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, de Barcelona, el 20 de desembre de 2019.

Tram. 354-00225/12 Marc Parés Fran i, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

→ Aprovada la sol·licitud per 7 vots a favor d’Esquerra Republicana, En Comú Podem i la CUP, 6 vots en contra de PP i Junts per Catalunya; i 8 abstencions de Ciutadans i Units per Avançar.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la intenció de modificar el règim de rescabalament de lesions i danys dels mossos d’esquadra en acte de servei per mitjà d’una llei d’acompanyament.

Tram. 354-00227/12 Jean Castel Sucarrat, del grup Parlamentari de Ciutadans.

→ Sol:licitud rebutjada per 9 vots a favor de Ciutadans, PP i Units per Avançar, 10 vots en contra d’ERC i Units per Avançar; i 2 abstencions d’En Comú Podem i CUP

12. Sol·licitud de compareixença del director general de la policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la possible modificació del règim de rescabalament i danys de mossos d’esquadra en acte de servei per mitjà d’una llei d’acompanyament.

Tram. 356-00673/12 Jean Castel Sucarrat, del grup Parlamentari de Ciutadans.

→ Sol·licitud rebutjada per 9 vots a favor de Ciutadans, PP i Units per Avançar, 10 vots en contra d’ERC i Junts per Catalunya; 2 abstencions d’en Comú Podem i CUP

13. Sol·licitud de compareixença d’Àngel Gómez-Quintero i Móra, president de l’Associació per a la integració laboral de mossos d’esquadra amb Discapacitat, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la modificació de la Llei 10/194, de la policia de la Generalitat-Mossos d’esquadra.

Tram. 356-00674/12 Jean Castel Sucarrat, del grup Parlamentari de Ciutadans.

→ Sol·licitud aprovada per unanimitat

1. Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les actuacions previstes en l’exercici del seu nou càrrec.

Tram. 357-00632/12 Comissió d’Interior.

El Director General anomena els membres presents a la Comissió que formen part del seu equip dins la Direcció Geenral de la Policia i fa esment de la presència de diverses organitzacions sindicals, de les quals la 3SINDICAL és present.

Dóna les gràcies a tots els membres del CME per la gran tasca que realitzen dia a dia al servei públic de la ciutadania, tot i haver de passar per moments difícils però sempre amb dignitat i professionalitat.

Recorda la data del 10 de febrer per parlar amb els representants sindicals i intentar desencallar les darreres eleccions sindicals, les quals es troben aturades per resolució judicial penal i administrativa.

En tema d’infraestructures el director general posa de manifest les noves comissaries de Sarrià St. Gervasi, Banyoles i Torredembarra. Nous equipaments a Mollerussa, La Jonquera… Aposta per una policia marítima i per la lluita antiterrorista.

→ Ciutadans agraeix la tasca del nou director general de la Policia així com els fets exposats però aquest grup parlamentari insta que no es deixi de banda la tasca de la DAI que sovint s’extralimita en les seves funcions. Sol·liciten respecte amb els drets com a persona, més enllà de la seva professió de Mosso d’Esquadra, que no es porti a terme al límit de poder perdre fins i tot els seus drets com a ciutadà. Respectar el non bis in idem com a ciutadà i policia.

→ Units per Avançar sol·licita que dels 2009 mossos que en 3 anys formaran part de la plantilla edl CME, si pot dir també quants són els que han marxat a d’altres cossos policials. Proposa més mesures i més contundents. Proposa que a les reunions sindicals no només siguin presents els representants al Consell de la Policia.

→ En Comú Podem celebra l’efectivitat de les noves convocatòries i per pal·liar la mancança d’efectius que concreti el preu de l’hora extraordinària. Pregunta si la jubilació anticipada serà una ‘tapadera’ per cobrir les mancances de les baixes per segones activitats. Reitera la col·locació del NOP visible a la uniformitat. Pregunta si hi ha cap previsió de revisió del grup d’Ordre Públic en tant que la prevenció i la mediació hauria de prevaldre en actuacions on solen ser desproporcionades.

→ Esquerra Republicana celebra la prevenció en el terrorisme i pregunten quines novetats i aportacions hi hauria vers la cooperació amb altres cossos policials.

→ Junts per Catalunya pregunta com valora la coordinació i cooperació amb els altres cossos de seguretat de l’Estat. També s’interessa per si els 410 vehicles que han d’arribar al parc mòbil el CME es troben ja licitats. En relació a la policia marítima pregunten com i de quina manera es farà efectiva. La darrera pregunta és quines serien les avantatges presents amb els pressupostos per donar resposta a les peticions sindicals.

Les respostes del Director General a les peticions dels diferents grups parlamentaris són:

 • A partir de l’octubre de 2020 tindrem a l’abast els 410 vehicles per a la flota del parc mòbil
 • Es participa activament a la CICCO (Centre d’intel·ligència i crim organitzat) i els agradaria ser més actius a l’EUROPOL
 • En relació a la policia marítima hi haurà una convocatòria dividida en tres mòduls per poder accedir
 • Aposta per canviar la uniformitat amb la necessitat també d’un canvi del decret d’imatge corporativa
 • Relacionat amb la DAI elogia la seva tasca en tan que tenen un 95% d’efectivitat. La seva feina està ben feta ja que només un 2’5% s’arriba a presentar en contenciós administratiu+
 • La negociació sindical s’apel·la al Consell de la Policia amb els representants sindicals escollits a les eleccions.
 • El preu de l’hora extra i jubilació es troben a sobre de la mesa de negociació
 • Hi ha una auditoria present davant el model d’ordre públic
 • Desmenteix la fugida de mossos cap a altres cossos policials sinó que també es produeix a l’inrevés
 • No pot valorar el dispositiu TOGA ja que no pot contradir una ordre judicial
 • Les noves tecnologies és un repte a seguir

2. Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de la seguretat i els fets delictius a Barcelona.

Tram. 355-00096/12 Comissió d’Interior. Exposa els resultat del Pla Estratègic de Barcelona, Ciutat Segura.

Si bé les estadístiques que detalla semblen ser del tot positives, no hauríem de caure en l’oblit dels reptes que Barcelona té intrínsicament com a ciutat que contínuament van canviant sumat al dèficit de material del CME per poder afrontar aquests canvis dinàmics. El Conseller d’Interior demana més temps per poder dur a terme tots els propòsits que té de millora cap el Cos de Mossos d’Esquadra.

Descarrega’t el PDF: COMISSIÓ D’INTERIOR