Els Secretaris Generals de la 3SINDICAL van rebre per part del Director General, el projecte d’Ordre de la Comissió per la Igualtat de Gènere, per tal que els sindicat poguéssim fer les nostres aportacions. Des de la 3Sindical hem fet els deures i ahir vam enviar les nostres observacions i propostes que us resumim:

– La Comissió hauria de ser, al nostre entendre, d’igualtat en general, el fet de posar «gènere» exclou altres realitats del CME que també es mereixem el mateix tracte igualitari i protecció.
– Entenem que les organitzacions sindicals hem de formar part d’aquesta comissió de manera permanent ( tal i com es fa a la COPSA: comissió permanent de la segona activitat)

D’altra banda hem preguntat quin és el pla d’acció que té aquesta comissió, formació i continuïtat. No voldríem una Comissió de “postín”, per quedar bé, sinó treballar i posar-nos al dia perquè creiem que hi ha molta feina per fer.

Esperem que les nostres propostes siguin acceptades i poder treballar quan abans millor en aquest afer.

Agraïm la col.laboració de l’Associació de policies LGTBI, Gaylespol, en l’escrit presentat al Director General.

Descarrega’t el PDF: CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT