Aquest passat 19 de febrer les organitzacions sindicals teníem una reunió extremadament important amb els òrgans del Departament d’Interior.

En el context de la mateixa, definitivament el Departament posava sobre la taula tot un seguit de mesures que de feia temps eren objecte de reclamació per part dels sindicats.

A la vegada s’exposava, que si no es produïa una majoria significativa en valorar el possible acord de manera positiva, des de l’administració no s’acceptaria tirar endavant un acord de millores amb la signatura d’un mínim de sindicats. La pretensió era arribar a un consens significatiu.

Amb l’entrega de la proposta i l’exposició feta, es donava un marge d’una hora a les diferents organitzacions sindicals presents per debatre i analitzar quina hauria de ser la seva resposta.

A grans trets i com a resum, la proposta comportava:

  • Equiparació amb d’altres funcionaris de cossos especials.
  • Ampliar la compensació econòmica de 8 euros bruts per jornada treballada de 12 hores, a tots els dies de 12h. (actualment aquesta compensació és per dissabte i diumenge)
  • Tornar a disposar de les 68 h d’assumptes personals (actualment en són 50h)
  • Incrementar els preus de les hores extres amb poc més de 4 euros l’hora, sigui diürna o nocturna pel gruix majoritari del cos (Grup C/ Agent, caporal, sergent, sotsinspector)
  • Establir un Q5 per a TOTHOM, deixant de discriminar totes aquelles unitats i àrees que no l’estaven fent encara.
  • Increment de 3,44 euros a l’actual compensació per nit treballada a raó de 0’43/hora.
  • Altres possibles millores que van lligades a la Mesa de Funció Pública.
  • I com a punt extremadament important, el tancar normativament el desplegament normatiu per a la Jubilació Anticipada dels mossos, situant-se en 60 anys o 59 si es disposen de 35 anys al servei de moss@s.

De més o menys importància, però tot millores sense cap retrocés ni pèrdua com en anteriors acords. D’aquí, el nostre SI a la signatura d’aquest preacord que esperem en breu hagi passat tots els tràmits i es desplegui amb total normalitat.

Felicitar a aquells sindicats que amb el seu SI ho han fet possible i agrair molt especialment els nostres companys del CAT i SPC amb els quals estem en 3SINDICAL, per la feina feta tots plegats, i el consens assolit per possibilitar aquest acord.

Descarrega’t el PDF: PREACORD AMB DEPARTAMENT INTERIOR I ALGUNES ORGANITZACIONS SINDICALS. EL PERQUÈ DE LA NOSTRA SIGNATURA