Data de la reunió: 30/01/2020 a les 11.30 hores

Us expliquem els temes tractats:

SERVEI TOGA

Es demana que es finalitzi el servei Toga, en aquells jutjats on encara es realitza amb vigilància les 24 hores, optant per realitzar un patrullatge dinàmic que rebaixi la mancança de patrulles. Els responsables de la RPCT diuen que en són conscients però que aquesta decisió depèn del Tribunal Superior de Justícia, i per aquesta circumstància, aquest servei de seguretat continuarà com fins ara.

ACCIDENT PLANTA QUÍMICA IQOXE

Amb l’incident de l’empresa química IQOXE s’ha posat de manifest el que sempre hem denunciat: la mancança greu de material adequat, la manca de formació i manca de directrius per fer front a incidents greus com aquest. Per aquest motiu, es demana un protocol d’actuació eficient i àgil, material adient pels agents destinats en aquesta demarcació i sobretot una formació als agents, que garanteixi la seva seguretat laboral, quan donen resposta a una situació tan perillosa com la que es va donar. Un aspecte a abordar molt important és l’ús de màscares especials per ser utilitzades davant incidents amb substàncies tòxiques.

Les màscares actuals es troben repartides per la RPCT, essent de dotació al personal de l’ARRO, i distribuïdes per les diferents comissaries de la regió Tarragona, Salou-Vilaseca, Reus, Cambrils, Transit i Vendrell.
Ens informen sobre aquest fet, que el nou servei de rènting té previst assignar dues màscares per vehicle policial. També hi ha un estudi per iniciar ben aviat la formació vers el pla PLASEQTA, Aquesta informació arribarà als agents mitjançant els brífings formatius dels seus caps de torn.

SUBSTÀNCIES A LES DIFERENTS COMISARIES

Es demana un espai d’emmagatzematge per les diferents substàncies intervingudes. La resposta que ens fan arribar és que s’estudiarà la forma més segura i adient de dipositar-les en contenidors industrials, a l’exterior de les comissaries i vigilades per càmeres.

PLACES A CONCURS

Demanem que surtin a concurs les places ocupades en comissions de servei, per no garantir així la distribució de places per mèrits tal com regula la normativa. La resposta que donen, és que ells no tenen aquesta competència, no és de la competència vers aquesta decisió, i que ens adrecem a la Direcció General.

TRÀNSIT

Demanem informació sobre la situació en què es troba l’informe del servei de Riscos Laborals, demanat també en anteriors reunions.
La resposta és que aquest afer és responsabilitat dels responsables de direcció del servei 112, i les competències sobre aquest immoble oficial és del seu Director, a qui s’hauria de demanar el resultat d’aquest informe tècnic.

També demanem augmentar el nombre d’efectius de la Sala, motivat pel gran volum i càrrega de treball que s’està realitzant a la mateixa pels diferents agents en tasques d’operadors, i si hi ha previsió d’augment d’efectius amb l’arribada de nous efectius aquest estiu. La resposta rebuda és que un cop s’iniciï el funcionament de la Sala, es veuran les possibles mancances, i si n’hi ha, s’intentarà trobar una solució.

Els recordem que ja funciona amb la nova distribució de conferències i ja es pot preveure la poca operativitat per les patrulles al carrer, i també la sobre càrrega de treball als operadors de la Sala. També informem de la gran quantitat de vehicles al pàrquing interior del 112 amb les rodes punxades. Ens fan saber que UI Reus ja es troba treballant en aquesta incidència, i que s’ha demanat un augment de rondes dels vigilants de seguretat de l’edifici.

SALOU

Es demana en quin estat es troba la reparació de la porta del pàrquing i la instal·lació de la porta de servei. Ens fan saber que la porta del pàrquing va ser reparada el 16 de gener, i que la porta de servei es troba pendent d’aprovació de RAM.

Recordem també el problema de climatització als vestuaris. Fem ressò de la pèrdua d’efectius a la CD. Ens traslladen que ja s’ha fet la petició per demanar nous efectius, i que aquesta es farà efectiva amb el futur Pla de Costes.

ABP BAIX PENEDES

Demanem si s’han pres mesures per millorar el servei que dóna l’empresa CLIMASIP. Ens informen que s’ha renovat el seu servei, i que a més a més es realitza periòdicament un informe de l’enginyer de l’administració per detectar i reparar qualsevol incidència.

MALLAFRÉ

Informem que les obres no han millorat de forma clara la seguretat de les instal·lacions, ja que alguna de les portes no són de seguretat, i les parets mostren gran feblesa.

La resposta rebuda és que totes les millores introduïdes són les que es van acordar a la Junta de Seguretat, i per tant són les que estaven previstes, i no es preveu cap millora més.

Nosaltres continuarem demanant més inversió en la nostra seguretat.

ARRO

Informem del retard en la imputació horària dels agents. Ens traslladen que es duen a terme dins de termini, i que els possibles retards són motivats per les imputacions de les TREOE, i per la necessitat de validació des de Barcelona.

Per la gestió administrativa des de la CD de Salou-Vilaseca informen que en tractar-se d’una unitat regional, es gestiona des de la Regió, dificultant així la descentralització a la CD per manca d’operativitat administrativa.

CP

Es demana que tal com cita el Decret Horari, es faci la planificació anual amb data 1 de febrer. Ens informen que als escamots ja s’efectua així, i al Q3 està previst realitzar-lo amb el nou any policial.

Descarrega’t el PDF: RESUM REUNIÓ SINDICATS CME AMB RESPONSABLES DE LA RPCT