On està el respecte cap als agents de trànsit i la seva salut? De moment, no hi és.

Falta de mitjans per fer front al Coronavirus, i ara ens trobem amb un dossier de la Prefectura amb una sèrie d’indicacions incongruents. En aquestes nomenades pautes operatives, en la seva part final es preten donar unes indicacions sobre les proves d’alcoholèmia, drogues o similars.

La realitat, supera la ficció. Que bonic es veu des d’un despatx.

En les indicacions es diu “Poc probable la possibilitat de transmissió per l’aire a distàncies superiors a dos metres” Algú és capaç de poder fer una prova d’alcoholèmia o drogues a aquestes distàncies? Absurditat portada al límit!

També s’exposa que “en el moment de la realització de les proves, s’evitarà romandre davant de la persona que l’està realitzant. En la mesura del possible es conservarà un angle de 90 graus durant la realització de la prova.” Altra pauta operativa inassumible i redactada fruït del desconeixement del que són la realitat de les proves d’alcoholèmia i drogues.

Tot i la gravetat de la situació pel Coronavirus, per part de l’Administració, la premisa és que els controls preventius d’alcoholèmia no poden parar. Pel que sembla, els interessos recaudatoris estan per davant del risc de contagi de moss@s de trànsit.

Davant d’aquests fets, des d’aquest sindicat no ens quedarem de braços creuats.

És inadmissible que mentre des de sanitat s’elimina temporalment la realització de proves d’espirometria, cosa que aplaudim pel bé de la salut del personal sanitari, a mossos es regulen unes pautes amb l’objectiu que es segueixin fent controls d’alcoholèmia/drogues preventius.

Val la pena recordar, que a la regió de Lombardia (Italia) el passat 22 de febrer es prohibien aquests controls a la policia de trànsit per evitar contagis. No inventem res!

Al sindicat SME no podem acceptar que es sotmeti a companys/es a uns riscos d’aquest tipus.

D’aquí, que hem traslladat escrit al Director General de la Policia, el Sr. Pere Ferrer per a què es prohibeixin d’immediat els controls preventius fins que la situació es normalitzi.

Atenent a què pel que sembla són més interessants els controls per a recaudar que la pròpia salut del treballador, davant aquesta estima, ens caldrà plantejar-nos si el bolígraf està millor a la butxaca. Ja ens entenem! Amb la salut, no tot s’hi val! Atents!

Us adjuntem escrit que hem registrat adreçat al Director General de Policia

ASSUMPTE: Anul·lació controls alcoholèmia preventius arran del CORONAVIRUS. Aplicació dels mateixos criteris que s’han determinat entre els empleats de sanitat.

Sr. Pere Ferrer Sastre

Director General de Policia Direcció General de la Policia

Distingit Director Sr. Pere Ferrer,

Li adrecem aquest redactat per a què de manera urgent es traslladi a la Divisió de trànsit, Caps de regió i resta de comanaments que procedeixi, la NECESSITAT URGENT DE PROHIBIR ELS CONTROLS PREVENTIUS D’ALCOHOLÈMIA.

No cal que entrem en detall de la situació existent arran del Coronavirus. Suposem que davant el càrrec que ostenta, és ple coneixedor dels riscos que estem parlant.

Davant d’aquests fets, emplacem a que en les actuacions dels mossos d’esquadra, es tinguin en compte les recomanacions, pautes, procediments, etc., que es marquen dins de l’àmbit sanitari.

Com a sindicat, de cap de les maneres entendriem que es fecin distincions en les mesures a prendre en la prevenció de la salut dels treballadors de la pròpia Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius atenent a què des de la pròpia Direcció Gerència del ICS s’informa als empleats dels centres d’atenció primària de la desprogramació de proves que representin major risc de contagi entre les quals hi ha les espirometries, com a màxim responsable de la DGP l’emplacem a que urgentment ordeni que es procedeixi a anul·lar els controls preventius d’alcoholèmia.

Realitzar una espirometria i sotmetre a les persones a la prova d’alcoholèmia no revesteix gaire diferència, motiu pel qual no podem permetre que s’exposi als efectius de trànsit a un increment dels riscos en la realització d’aquests controls.

Ahores d’ara, davant el risc actual existent aquestes proves únicament es poden realitzar amb totes les mesures preventives possibles i sols en aquells casos d’accidents o simptomes evidents en la conducció, però mai en cap cas, en controls preventius.

És feina de Tothom evitar la propagació del virus, i és obligació de tots plegats els qui treballem en aquest cos policial, el no exposar a riscos innecesaris als treballadors/es moss@s d’esquadra.

Atentament,

Ramon Lopez Secretari General SME

Descarrega’t el PDF: CORONAVIRUS I CONTROLS ALCOHOLÈMIA / DROGUES. NUL RESPECTE A LA SALUT DELS AGENTS DE TRÀNSIT