TRÀNSIT

De la convocatòria de concurs oposició de l’especialitat de trànsit en les categories de mosso/a, caporal/a i sergent/a (Núm. de registre de la convocatòria 120/20, 220/20 i 320/20) demà dijous 12 de març es publiquen:

  1. La llista provisional de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió.
  2. La llista provisional de persones exemptes de la fase d’oposició.
  3. La llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les persones participants.
  4. Previsió de calendari.

El període d’al·legacions serà del 13 al 26 de març i es faran per petició genèrica telemàtica. En quant a la previsió de calendari, es preveu que el dia 15 d’abril sigui la primera prova teòrica i que el 24 d’abril siguin les proves físiques.

PROTECCIÓ DE PERSONES I BENS

De la convocatòria de concurs oposició de l’especialitat de protecció de persones i béns en les categories de mosso/a, caporal/a i sergent/a (Núm. de registre de la convocatòria 128/20, 228/20 i 328/20) demà es publiquen:

  1. La llista provisional de persones participants admeses i excloses, amb indicació dels motius d’exclusió.
  2. La llista provisional de persones exemptes de la fase d’oposició.
  3. La llista provisional de la preferència dels llocs de treball de les persones participants.
  4. Previsió de calendari

Les al·legacions per petició genèrica telemàtica i el termini per fer-les és del 13 al 26 de març.

Es preveu que el 22-23 abril sigui la primera prova física, data que es confirmaria demà en la previsió de calendari per què encara pot patir algun canvi d’última hora.

– DESACTIVACIÓ ARTEFACTES EXPLOSIUS-NRBQ

De la convocatòria mitjançant concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de desactivació d’artefactes explosius-NRBQ de la categoria de mosso/a i caporal/a, demà es publicaran:

  1. Resultats del curs d’especialització.
  2. Convocar fase de pràctiques.

Les pràctiques començaran el 16 de març a les 9h.

Descarrega’t el PDF: INFORMACIÓ CONCURSOS OPOSICIONS TRÀNSIT, PROTECCIÓ DE PERSONES I BENS I DESACTIVACIÓ ARTEFACTES EXPLOSIUS