Abans de començar els punts aportats pels sindicats, el Cap d’Administració de la RPMS ens informa que aquest any augmentaran les hores destinades al servei de neteja un 30% de les diferents comissaries, cosa que celebrem, ja que trobàvem necessària aquesta ampliació de la qual havíem fet arribar diferents queixes al servei d’administració.

USC, DISPOSITIU TOGA:

Demanem estat actual en què es troba el dispositiu TOGA a la RPMS.

La resposta rebuda és que actualment es realitza patrullatge dinàmic en quasi tots edificis a controlar, i aquells que encara és necessària la presència permanent d’una patrulla quan no hi ha presència de vigilància privada, (Garraf i Martorell) es realitza amb agents destinats als serveis regionals en cap de setmana torn de dia o amb el reforç de patrulles d’altres comissaries.

En properes reunions es demanarà passar tots el punts a vigilar, amb patrullatge dinàmic.

SUSPENSIÓ MOBILE WORLD CONGRESS:

Demanem que les hores extres destinades al Mobile World Congress, un cop suspès, es puguin fer servir per altres dispositius com Carnaval i manca d’efectius a RPMS.

La resposta rebuda es que les 1000 hores que havien donat per la cobertura del Mobile World Congress, una vegada suspès, van ser retirades i no van quedar a disposició de la RPMS, i per tant no s’han pogut ampliar ni per la cobertura dels Carnavals ni per altres serveis.

Des de la 3sindical també exposem que la suspensió del Mobile ha suposat molts canvis de planificació i vam insistir que aquests canvis no haurien de suposar la pujada d’hores de romanent a ningú.

MANCA DE VEHICLES:

La manca de vehicles, sobre tot de vehicles mampara, és un fet genèric a tota la RPMS, però des del servei d’administració ens diuen que fins la propera adquisició de vehicles prevista per a finals d’any, no podran ampliar la flota de vehicles.

MANCA DEFECTIUS:

La manca d’efectius es un tema preocupant en totes les destinacions de la RPMS, són conscients d ́aquest problema, que s’ha vist agreujat per la marxa de molts efectius de pràctiques i provisionals a la RPMB per donar solució als problemes de seguretat que hi havia a Barcelona. Ens manifesten que l’actual promoció que està a l’ISPC serà sobretot per cobrir la manca d’efectius a la RPMS i la RPMN.

Sobre la proposta de crear una bossa d’hores extres per tal de cobrir aquesta manca d’efectius i facilitar la demanda de permisos per part dels companys, ens manifesten que el Departament d’Interior va dir que no a la petició de la Prefectura, i per tant actualment la RPMS només disposa de les hores de POEA i VAR15 de trànsit.

MANCA DE COMANDAMENTS:

La manca de comandaments està fent que des de la Regió s’estigui plantejant la possibilitat de realitzar (a petició d’alguns Caps d’ABP), una cobertura unificada de la figura de Cap de Torn, unificant l’ABP amb les seves CD, per exemple, un Cap de Torn per Gavà, Viladecans i Castelldefels. Ara mateix es una proposta, que està en estudi, i que s’ha de parlar amb les parts afectades, i també amb la Prefectura, per tant, no és segur que es pugui realitzar, però creuen que pot ser una bona solució davant la manca de comandaments que pateix la RPMS. Estarem a sobre d’aquesta proposta per garantir que no es faci res en contra de la normativa vigent.

Des de la 3sindical també volem deixar constància de la problemàtica constant per la cobertura de caporals fent tasques de Cap de Torn per cobrir baixes, vacances… de sergents. S’han detectat casos de caporals que estan cobrint aquesta figura de Cap de Torn sense cobrar com a tal, i porten mes de 6 mesos seguits fent aquestes tasques. Ens manifesten que la RPMS disposa de 39 places de Cap de Torn, de les quals 25 estan cobertes. Si es detecta algun caporal que estigui fent aquestes tasques durant mes de 6 mesos han de fer la petició els Caps d’ABP per tal de que li sigui reconegut.

SALA RPMS:

Amb el tancament de la sala de l’Hospitalet de Llobregat, i amb l’insuficient augment d’efectius a la Sala Regional de Comandament RPMS, per fer-se càrrec d’aquesta nova conferència, demanem un nou estudi actualitzat, basat en el número real d’efectius en aquesta destinació i càrrega de treball que desenvolupen (número de conferències que ha d’atendre un operador durant el servei).

Tornem a formular la petició una vegada més, en base a la precària situació laboral que es viu en aquesta destinació, on moltes vegades un agent ha de gestionar varies conferències alhora durant tota la jornada de treball, situació que genera una sobre activitat que pot derivar en situacions llargues d’estrès laboral i, per tant, a cometre possibles errors involuntaris que poden perjudicar a la realització correcta del servei.

Ens traslladen i confirmen que hi ha una mancança d’efectius, motivada en part per l’últim concurs general que ha agreujat encara més aquesta situació. Que tenen la intenció d’incorporar entre 2 i 4 agents en provisional com a un reforç mínim, i reconeixen problemes també amb la presència de caps de torn regional i resten a l’espera de més reforços.

Actualment es troben a -4 efectius de cobertura i que d’aquesta situació han fet un informe a la CSUCOT. Aquesta situació de manca d’efectius es veu agreujada pel nombre de baixes que existeix en aquesta destinació (28).

Respecte al mal estat de les cadires, exposen que aquest mes es canvien i aquest tema estaria solucionat.

FURGONETES ARRO:

Demanem si les furgonetes de l’ARRO, disposen dels suficients certificats tècnics per ajuntar en el mateix espai al personal que viatja dins del vehicle, conjuntament amb la resta de material de dotació d’aquestes unitats, sense que existeixi cap sistema de separació entre passatgers i material. En cas d’accident tot aquest material de dotació podria produir ferides als seus ocupants.

Ens informen que aquest afer s’ha de tractar a la comissió de material del Departament d’Interior. Els hi traslladem que així ho farem a la propera reunió.

URMA RPMS:

Sobre el servei URMA RPMS, que pertany funcionalment a l’ARRO RPMS, demanem si hi ha previst algun futur canvi organitzatiu o funcional en aquesta unitat, o si per part de la Prefectura els han donat alguna directriu tècnica d’aplicació en aquest servei de protecció del medi ambient a nivell regional.

Ens traslladen que a curt termini no hi ha previst cap canvi organitzatiu, però que sí que hi ha un projecte on en el futur es produiran canvis organitzatius.

ABP ESPLUGUES DE LLOBREGAT:

En relació a l’última avaluació de riscos laborals efectuada a la comissaria, demanem observacions que va fer constar a l’acta la tècnica en riscos laborals del DI, relacionat amb l’estat en que es troba el vestuari d’homes, el qual es troba sobredimensionat, donat que en principi no va ser dissenyat per donar servei conjunt als agents de l’ABP, i els destinats a l’ARRO RPMS. Una manca d’espai evident que no s’ajusta al projecte inicial d’aquest espai.

Ens comuniquen que demanaran l’acta d’aquesta avaluació de riscos laborals per recavar informació i ens informaran.

Tornem a informar de la manca de seguretat d’aquesta ABP a la zona d’accés i estacionament exterior dels vehicles policials, on de forma reiterada, ciutadans estacionen els seus vehicles dins de la zona de seguretat i al costat dels vehicles policials.

Recordem que estem en un nivell d’alerta antiterrorista que obliga a prendre mesures de autoprotecció elevades. Expliquem alguna de les situacions succeïdes en els últims dies, que no volem que es repeteixin (per confidencialitat/seguretat no entrem en detall al comunicat) Per aquests motius demanem un estudi que garanteixi millor la seguretat d’aquesta zona, i de forma provisional, es procedeixi a la instal·lació de senyals de trànsit on s’indiqui la prohibició d’accés amb vehicles a motor a tot el personal aliè a la comissaria.

Ens informen coneixen aquesta problemàtica, i que hi ha un estudi adreçat al servei d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per millorar aquesta situació. Els recalquem que aquesta situació porta molts anys, i que els incidents es repeteixen dia rere dia, motiu que ha de generar el trobar una solució el més aviat possible. Nosaltres continuarem insistint perquè aquesta situació es resolgui el més aviat possible.

La manca de comandaments i efectius a l ‘ABP Esplugues es preocupant i agreujat des de l ‘apertura del centre comercial Finestrelles, cosa que ha fet un augment important de feina, tant en serveis, recollida de denúncies a l’OAC… Des de la Regió són conscients d ́aquest increment de feina i consideren que s ́ha d ́adequar els efectius al volum de feina actual. Fins que no surtin els agents de pràctiques de l’ISPC no poden fer res.

ABP HOSPITALET:

Incidències amb la climatització (manca de calefacció) i motiu del retard en la seva reparació.

Responsable del servei d’administració de la RPMS, ens informa que actualment a l’ABP de l’Hospitalet no disposa de calefacció, i ja s’està treballant per donar una solució. Es tracta d ́una fuita de gas que ja s’està reparant, amb la novetat que la instal·lació serà externa i no per sota terra com estava fins ara.

L’avaria de l ́ascensor també està en fase de reparació durant aquests dies.

Des de la 3sindical traslladem la queixa del mal estat dels portàtils, bateries, i les fundes dels portàtils. Des de la regió ens manifesten no tenir coneixement, per tant demanem a tots els companys/es que no facin servir aquest material en mal estat, el retirin i el facin arribar al servei d’administració amb el document que pertoqui per tal de que facin la seva reposició.

Traslladem els diferents problemes de climatització sobre tot a l’OAC i al despatx del Cap de Torn.

ABP EL PRAT:

Traslladem la problemàtica de manca d’efectius, agreujada per la cobertura del centre comercial Splau, la cobertura de la custodia de detinguts al jutjat d’ASA i PL. Des de la Regió són conscients d’aquesta manca d’efectius, ens comenten que van demanar un augment de 15 efectius i només van poder aconseguir 4.

Demanem reforç d’ARRO i ens diuen que actualment ARRO disposa de 3 furgonetes, una de les quals sempre està fent POEA i les altres dues estan per cobrir serveis planificats, urgències, i la prioritat es les saturacions a L’Hospitalet, Cornellà… i a les nits son prioritat els llocs d ́oci de Castelldefels i el Polígon Famades. Per tant, aquests serveis són prioritaris i per manca d’efectius no es pot fer aquest recolzament a l’ABP.

Cobertura de la plaça de Cap d’USC. Ens manifesten que en breu podran cobrir aquesta plaça.

ABP SANT FELIU:

Problemes de filtracions d’aigua als despatxos del Cap d’USC i Cap d’OAC. Ens informen que esperen solucionar aquestes filtracions de les finestres amb silicona, i que es farà en breu.

CD SANT VICENÇ DELS HORTS:

Problemes greus de filtracions d’aigua: ens manifesten que han signat el contracte de l’obra i en breu es canviarà tota la coberta de la CD per tal de posar solució a aquesta problemàtica. Pressupost de 39000€

Problemes de climatització: ens comuniquen que actualment funciona correctament ja que es van canviar els dos compressors. També està previst canviar el sistema de calefacció a gas.

ABP GAVÀ:

Problemes de climatització a la peixera. Exposen que no tenien constància i que faran gestions. De moment els companys han d’estar amb estufa.

Problemes de manca de comandaments, punt comentat al principi del comunicat com a possible solució amb la unificació de la figura de Cap de torn amb les seves CD.

Sostre caigut a la galeria de tir, ens comenten que són conscients d ́aquesta problemàtica però que de moment no poden fer el canvi de sostre i que la reparació no es possible.

CD VILADECANS:

Problemes amb la porta del pàrquing: manifesten que ja està reparada i que els problemes que donaven al principi ja estan solucionats.

Problemes de ratolins, ens comenten que van activar l’empresa de control de plagues per fer la seva feina. També es van tapar uns forats per on possiblement van entrar. Posteriorment a aquesta actuació per part de l’empresa no s’ha tornat a tenir coneixement d’aquest problema.

Traslladem els problemes de pudor a vestidors, sobre tot al de dones. Argumenten que no tenien coneixement que últimament passés i que parlarien amb l’empresa de neteja per tal de millorar la neteja dels desaigües.

CD CASTELLDEFELS:

Problemes de pudors: Se’ns informa que la pudor es va produir per problemes al sistema de ventilació donat que havia filtracions de la xemeneia, i que ja han pogut solucionar aquests problemes.

ABP VILAFRANCA:

Estat de les portes d’accés als dos pàrquings existents a l’ABP. Ens comenten que la d’accés al pàrquing soterrat ja està arranjada i en bon funcionament i que la d’accés a Trànsit en fase de reparació immediata ja està acceptada l’execució per posar-la nova.

ABP VILANOVA:

Problemes de cobertura, ens manifesten que RESCAT continua treballant en un dels punts on encara s’han detectat aquests problemes de cobertura. Els altres dos punts que s’havien detectat en un principi ja estarien solucionats.

Problemes amb l’intèrfon: Intentaran solucionar aquest problema posant un amplificador de senyal.

Problemes de neteja: Exposem aquesta queixa novament ja que no s’han solucionat els problemes de neteja a aquesta ABP, i ens comuniquen que amb l’ampliació de l’horari de neteja es podrà solucionar.

CD SITGES:

Traslladem la problemàtica de pudors a vestidors, des de l’administració ens comenten que aquestes pudors estan controlades per les actuacions dels serveis de neteja, ja que s’ha potenciat aquest servei als vestidor amb la neteja dels desaigües amb líquids específics. Des de la 3sindical veiem aquestes actuacions insuficients i que les pudors continuen, i demanem un estudi per tal de modificar els desaigües dels vestidors.

Problemes amb la porta d’entrada que porta molts mesos avariada, ens comenten que durant aquests dies s’està realitzant la seva reparació. Sol·licitem que els terminis de reparació no es demorin tant en el temps.

Demanem que l’empresa de vending posi màquines d’ampolles d’aigua grans, i ens comuniquen que en breu finalitza el contracte amb l’empresa de vending i que al nou contracte es farà constar aquesta demanda per tal de què la posin.

ABP MARTORELL:

Tornem a traslladar els problemes de climatització d’aquesta ABP ja que actualment s’han de continuar fent servir estufes per molts dels despatxos d’aquestes dependències.

Si necessiteu més aclariments o parlar d ́altres punts que no hem exposat per qüestions de seguretat, contacteu amb els vostres delegats.

Descarrega’t el PDF: RESUM DE LA REUNIÓ DEL 20/02/2020 ENTRE ELS SINDICATS REPRESENTATIUS AL CME AMB ELS RESPONSABLES DE LA RPMS