En representació dels treballadors/res moss@s, assisteixen a la Reunió representants sindicals del SAP i la 3SINDICAL.

Us fem un resum dels punts presentats per 3SINDICAL. Molts d’ells ja han estat tractats en altres reunions, tornant a incidir en la possible millora i opció de novetats en els mateixos:

PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES RPP. NOVETATS:

S’han començat a iniciar canvis a Les Borges Blanques. A nivell de càmeres, a Cervera també s’han iniciat les reformes i en breu seguiran amb Mollerussa i Tàrrega. No aprofundirem més en detalls per motius de seguretat. Qualsevol altra informació que preciseu us la fem arribar.

VEHICLES POLICIALS:

S’exposa novament el mal estat de l’actual parc mòbil. Respecte a la neteja dels mateixos a les dependències de Lleida es segueix amb el sistema de vals de rentat. Pel que fa les altres comissaries de la regió, una empresa es desplaçarà mensualment a les comissaries amb l’excepció de Ponts, que caldrà portar els vehicles per netejar a la comissaria de Balaguer.

Respecte a la informació de la reunió de la subcomissió de materials i equipaments, preguntem si saben quantitat i previsió d’arribada dels nous vehicles a la regió.

Ens informen que no tenen informació del possible nombre i ordre de vehicles per a Ponent. Sols coneixen les dades generals de 410 vehicles per a totes les regions per a finals de 2020.

ESTAT ACTUAL REPOSICIÓ CADIRES:

Novament observant que en llocs de treball cal canviar determinades cadires, qüestió que a més a més vam constatar i reclamar en les visites efectuades amb els tècnics de riscos laborals, tornem a incidir en l’afer.

La propera entrega de cadires, s’emmarcava dins el primer semestre del 2020. Des d’administració s’informa que la previsió és que a l’abril arribi una nova remesa de cadires. Se n’han demanat 73, desconeixent quin serà el nombre final de les assignades.

Preguntats per la possibilitat de disposició immediata de les cadires que hi havia a SRCO, aquesta opció no és possible donada la previsible distribució externa de les mateixes en altres destinacions.

CONCILIACIÓ FAMILIAR:

Tornem a insistir en una qüestió cabdal. S’exposa sense menció explícita, les greus circumstàncies personals d’alguns casos concrets i davant aquestes situacions s’emplaça a facilitar la gestió de canvis en els torns, jornades, etc.

Els caps regionals informen que els comanaments de les diferents unitats, àrees… n’estan informats i que s’intenta fer tots els esforços possibles en cada situació.

DISPOSITIU TOGA:

No és un tema que es pugui decidir a nivell de Regió. El Comissari en Cap té prevista una reunió amb el President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des de RPP, s’està a l’espera que l’esmentada futura reunió pogués modificar algun dels serveis actuals de l’esmentat dispositiu.

El TSJ justifica les estàtiques als Jutjats que han patit més de 2 atacs a les dependències judicials.

EFECTIUS SRCO:

Incorporació d’aquests agents sense haver-los fet un mínim reciclatge en formació. De la mateixa manera, critiquem com s’ha portat a terme la gestió de lliurament de peticions d’uniformitat i/o material.

Els caps manifesten que cada lloc de destinació s’ocupa de donar-los un reciclatge. Sorprenent resulta que esmentin que a aquests agents provenint d’on venien no els cal aquesta formació, argumentant que són coneixedors dels protocols, actes, etc. A la vegada, tant els caps regionals com el cap de relacions laborals del departament present a la reunió, manifesten que les tasques de USC no revesteixen dificultats considerables a diferència que fos alguna especialització.

Mostrem el nostre desacord en aquestes argumentacions que considerem totalment inapropiades. El patruller li toca saber de tot donat que habitualment és el primer en arribar al lloc dels fets i malauradament en massa ocasions, la presa de decisions requereix d’una rapidesa immediata.

Aquesta nul·la formació no sols s’ha produït amb aquells agents que passen a fer funcions de seguretat ciutadana, en el cas de moss@s que passen a la OAC, tampoc se’ls ha donat cap mena de formació.

Respecte a la problemàtica de la uniformitat i el material AFIRMEM i CONSTATEM que aquests efectius de Sala van començar a treballar fent patrullatge sense ni tan sols disposar dels guants anti-tall. Novament les pautes, els protocols, etc., del servei de l’Administració amb el lliurament de material als seus agents ha estat de clar suspens en aquest aspecte.

ANOMALIES DETECTADES EN LES VISITES PRL A LLEIDA I TÀRREGA

Exposem que de les deficiències que es va anar detectant, no s’ha canviat res.

Des d’administració diuen estar a l’espera de l’arribada de l’informe. Si que en canvi tenen l’informe del laboratori de científica, en el qual s’està treballant amb el servei de prevenció.

Els mencionem algunes de les anomalies que en estar presents en la visita vam poder constatar, i insistim sobretot en la deficiència lumínica dels despatxos laterals de la OAC. Requerim al servei d’Administració a que funcionin la totalitat de les llums del panell del sostre i no solament una part com passa ara. A la vegada emplacem a que les llums siguin bones i no velles amb la gran pèrdua de lluminositat que generen.

Els recordem que estem parlant de despatxos on hi ha un/a moss@ treballant de manera constant, motiu més urgent per a pal·liar aquesta mancança lumínica a fi i efecte d’evitar danys oculars, posturals, etc., en el treballador/a.

– A Tàrrega ens informen que s’ha començat a fer algunes millores. S’està treballant amb el tema de les taquilles de trànsit en ficar-les al costat de la sala brífing i condicionar l’espai.

FORMACIÓ EN GENERAL I EN TIR:

Després de peticionar en múltiples ocasions que la formació es pugui realitzar en horari laboral, pel que respecta al tir, s’ha aconseguit.

En aquest cas el compromís adquirit per part dels màxims comandaments en l’ultima reunió d’octubre de 2019, finalment s’ha portat a terme, cosa que agraïm.

Des d’aquest febrer en l’inici del nou any policial, els efectius que efectuen la formació de tir, ho realitzen en horari laboral de matí. L’acollida està sent molt bona i no es descarta que es pugui aplicar a altres matèries la mesura d’efectuar cursos en horari laboral.

També s’exposa la qüestió de descentralitzar cursos ISPC per poder realitzar-los a territori, així com que en futures edicions, agents que de manera voluntària vulguin fer la formació en pistola Taser, puguin realitzar-la.

LLEIDA


ESPAI SRCO:

Preguntem per possibles opcions de redistribució d’unitats en aquest espai. Se’ns exposa la proposta que han fet de redistribució d’espais. Manifesten que aquesta s’ha fet amb el consens de totes les unitats implicades. La proposta ha estat elevada a la CSUCOT, per donar tràmit a la Comissaria Gral. Tècnica… La reforma es farà per etapes per tal de no afectar el desenvolupament de la tasca laboral. (Podeu consultar-nos directament les modificacions i moviments d’unitats que comporta aquesta proposta)

FAÇANA DEPENDÈNCIES LLEIDA. ESTAT ACTUAL OBRES COL·LOCACIÓ LAMES:

Les obres es van iniciar el dijous 20 de febrer, començant per la col·locació de viseres als laterals de la comissaria. Una vegada finalitzat als laterals, es continuarà amb el muntatge de les lames a la façana principal.

PLANIFICACIÓ ROMANENT ESTIU
(pautes definides a l’hora de planificar romanent en nits / Planificacions agents que no disposin de romanent):

No hi ha canvis vers les informacions d’anteriors reunions. Els caps exposen que tot segueix igual. Hi haurà un màxim de dues nits l’any planificables i no es podran planificar a aquells agents que no disposin de romanent.

ALTRES COMISSARIES


MOLLERUSSA. ACTUALITAT DEPENDÈNCIES:

S’ha dut a terme reunions amb equips tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa i infraestructures de la Generalitat. La previsió inicial apunta que les obres acabin a finals del 2023. Mentrestant s’incideix en la temporalitat d’instal·lació de mòduls per guanyar espai, qüestió ja tractada i estudiada i malauradament a hores d’ara aturada.

Aprofitem per recordar que mentre la comissaria actual sigui un espai de treball, cal arreglar les deficiències existents.

TEMPERATURES COMISSARIES: Exemple de Balaguer i Cervera.

Programacions de temperatura centralitzada des de Barcelona i a l’interior la temperatura és gèlida. Ja vam exposar queixes sobre aquest afer.

Reconeixen que si hi ha hagut problemes. La configuració del sistema no ha estat àgil i estan treballant en què es pugui reajustar en base a necessitats de cada lloc. La idea és centralitzar-ho des de Lleida.

TÀRREGA I CERVERA. OAC i VACANCES:

OAC: Caldria deixar un mini escamot de gent fixa a l’OAC.

Es dóna bastant mal servei i l’OAC està molt especialitzada de tecnicismes . Hi ha dies que no es pot fer OAC per mancança d’efectius i tan important és una patrulla que atén el ciutadà allà on ho necessita com el servei d’OAC, necessari i bàsic al qual també té dret el ciutadà. Atendre una denúncia de VIOGEN o de VIDO no hauria de ser un viacrucis tan costós. El CME ha de simplificar els tràmits com fan arreu. Sinó, que deixin agents fixos a OAC i aquesta problemàtica creiem que deixaria d’estar.

El Comissari respon que el funcionament de les OAC’s depèn del criteri de cada Cap d’ABP, que si aquest no ha considerat aquest ítem és perquè s’interpreta que o bé no hi ha suficients efectius per poder realitzar aquest escamot de gent fixa a l’OAC o bé perquè segons el seu criteri ja funciona correctament com està ara.

VACANCES: Sembla ser que els comandaments i els agents no estan en les mateixes condicions alhora de concedir els períodes de vacances.

Considerem que aquesta mesura no es troba dins la Instrucció de vacances i qualsevol efectiu hauria de tenir la mateixa consideració en el moment de concessió dels períodes.

Segons directius de la Prefectura s’ha de garantir un 80% d’efectius per àrea per concedir les vacances. Si bé no està estipulat per Instrucció la separació de comandaments amb agents alhora d’atorgar les vacances, és una directiu no escrita que s’ha de complir per garantir comandaments al servei.

El que sostenim els sindicats és que aquestes places que primerament són atorgades als comandaments, no incideixin negativament en els agents, que la plaça de vacances del comandament no substitueixi un torn de vacances que podria ser també atorgat a un agent. Igualment valoraran qualsevol cas concret amb deteniment i si cal fer alguna adaptació en benefici de l’agent i la seva puntuació estan oberts a poder realitzar algun canvi.

LES BORGES BLANQUES. CANVIS CONSTANTS ESCAMOTS.

Preguntem quins criteris i si és el cas, quina explicació s’ha donat als agents afectats.

Els caps exposen que els canvis venen donats per dinàmiques internes de peticions de caporals amb els agents, i per pròpia demanda dels agents.

Fins i tot hi havia algun cas de problemes de conciliació familiar que s’ha arreglat amb els canvis. Manifesten que els afectats en són coneixedors, cosa que ens sorprèn atenent que les informacions que tenim no són les mateixes.

COM SEMPRE, T’AGRAIREM ENS FACIS ARRIBAR QUALSEVOL DUBTE O QÜESTIÓ.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIÓ POLICIAL PONENT. 26 DE FEBRER DE 2020