A data 6 de maig l’Administració ha comunicat a les organitzacions sindicals l’inici de la realització de tests de detecció de la Covid-19 als funcionaris confinats al seu domicili, en compliment dels autos de mesures cautelars obtingudes exclusivament per la 3SINDICAL i per Uspac.
Però queda molta feina per fer, donat que la interlocutòria de data 5 d’abril de 2020 establia que les dites proves de detecció s’han de fer a tots els membres del Cos de Mossos d’Esquadra.
Donat que l’Administració ha manifestat en diversos escrits judicials la seva intenció de no donar compliment a aquesta mesura limitant-se exclusivament a realitzar als MMEE que es trobin exclusivament en situació de confinament, els serveis jurídics de la 3SINDICAL hem presentat escrit d’execució demanant:
1. La urgent realització de les proves a tots els funcionaris del CME un cop aprovisionats dels tests necessaris.
2. La imposició d’una multa coercitiva a l’Administració si persisteix en el reiterat incompliment de la resolució judicial.
3. La identificació dels funcionaris, organismes competents i/o autoritat de la Conselleria d’Interior, que van adoptar la decisió de no donar compliment a la interlocutòria de data 5 d’abril de 2020, que requeria immediatament la realització de les proves tipus test a tot el CME, a efectes de depurar la responsabilitat que puguin haver concorregut.
És per tothom conegut que l’Administració s’ha oposat al seu compliment al·legant que no tenia competències per a realitzar cap mesura que no ha estat establerta en els protocols del Ministeri de Sanitat, argumentant que eren simples gestors dels protocols dictats per ells, que no podien prendre cap decisió. Així mateix indicaven que no anaven a fer la prova a “quasi 17.000 funcionaris”, sense més explicació.
Finalment s’ha comprovat que aquestes “excuses” són ABSOLUTAMENT FALSES, en tant que, finalment s’ha decidit reprendre les proves als funcionaris en situació de confinament preventiu al seu domicili, sense que hagin variat el protocol o competència alguna de les administracions.