Des del Sindicat SME volem contribuir a que si necessites els nostres certificat dels cursos de formació continua reconeguts per ISPC puguis realitzar els exàmens amb les majors garanties que us podem oferir.

Per això i durant la transició gradual a la normalitat, ens veiem obligats a prendre determinades mesures per tal de realitzar els exàmens presencials.

A partir d’ara i degut a les circumstancies relacionades amb el covid-19 i fins nou avis, els exàmens presencials que veníem realitzant, hauran de tenir unes normes d’higiene i protecció que fins ara no s’exigien.

  • Els alumnes que vulguin realitzar els exàmens presencials hauran de reservar prèviament hora amb l’examinador i serà necessària la seva confirmació prèvia per poder assistir a l’examen.
  • Els alumnes hauran de dur mascareta obligatòriament.
  • A l’accedir a l’aula utilitzaran el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada.
  • No podran compartir amb altres alumnes, ni papers ni bolígrafs ni cap altre estri.
  • Rebran la documentació per realitzar els exàmens directament de l’examinador, qui també haurà de dur mascareta obligatòriament i s’haurà de desinfectar les mans abans i després de tractar amb els alumnes.
  • A la finalització de l’examen l’alumne abandonarà l’aula deixant els documents a sobre de la taula.
  • Els exàmens seran documents nous d’un sol ús o plastificats, amb la corresponen desinfecció en cas de reutilització.
  • A l’aula hi haurà d’haver una separació mínima de dos metres entre cada alumne i serà l’examinador qui dirà on se seu cada alumne.

Les actuals normes estaran vigents a partir d’avui per tots els alumnes i examinadors de cursos de formació continua del SME i fins la superació de la fase 3 de covid-19.

També us volem recordar que els nostres cursos no caduquen i si preferiu realitzar els exàmens més endavant i quan no siguin necessàries tantes restriccions, es pot fer sense cap problema.

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/05/AReiniciexamens.pdf