El passat mes de novembre de 2019 es va anunciar la creació de la Unitat d’Igualtat i Equitat al Cos de Mossos d’Esquadra i encara no hem pogut veure cap avenç ni millora amb relació als aspectes que s’han d’impulsar dins el CME per tal de millorar i promoure aspectes que afectin a tot el personal que integra el Cos. S’ha hagut de recórrer a la via judicial per tal que companys amb fills o amb persones grans a càrrec seu puguin gaudir d’un permís per deures inexcusables. Ara per un estat d’alarma on s’ha decretat el confinament de la població, però fa anys que es reclama una mesura de canvis de planificació laboral pels dies o caps de setmana que s’ha de realitzar la guarda i custòdia dels fills menors d’edat, per exemple.
Entenem que els anuncis de creació de noves unitats al CME són una prioritat pels dirigents polítics com a Policia moderna i actual per a justificar que alguna cosa fan al seu pas pel Departament d’Interior. No entrarem a valorar la seva necessitat per a garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic i tenir menys mossos al carrer. El que no podem entendre és què han fet fins ara en aquesta unitat i les seves 1680 hores anuals per tal de millorar la conciliació laboral i familiar, amb perspectiva de gènere i igualtat, per al CME. L’excusa que no s’hagi reunit per primer cop la comissió d’Igualtat del CME no ens serveix! No s’han divulgat mesures de conciliació existents i no ens han informat ni s’han realitzat actuacions de conciliació adaptades a la plantilla actual ni mesures per a reduir l’impacte de familiars, siguin fills o persones dependents, ni tan sols la flexibilització horària, per l’Administració. Tot ha de passar per gaudir d’hores acumulades o Ap’s sí o sí!
De les diferents mesures de treball flexible que pot sol·licitar un treballador, per tal de poder conciliar la seva vida laboral són entre d’altres:
– Flexibilitat d’horaria, Teletreball, Reducció de jornada, Canvi de torn, Gaudir dels dies AP, vacances i hores acumulables, Permís per atendre familiars