Situació actual proves PCR; ens faciliten dades treballadors de baixa i altes fins el 11/05/2020, per grups d’edat i per sexe. Les franges d’edat mes afectades per la COVID-19 van entre el 36 i 50 anys. Segueixen sense facilitar-nos dades de quantes proves s’han realitzat i els seus resultats.
La DTPS, ha consultat amb l’Autoritat Sanitària i ens informa que els resultats NO DETECTAT i/o INDETECTABLE, son equivalents a un resultat NEGATIU.
S’ha demanat que el mateix metge que gestiona l’alta del treballador planifiqui realització TEST, de moment no es possible. Les oficines de suport informen a la Prefectura i aquesta comunica amb el CatSalut per que procedeixi a la realització del TEST, als treballadors que porten més de 14 dies aïllats. S’han realitzat uns 1000 TEST i restant pendents uns 300 que es faran aquesta setmana.

Treballadors sensibles; 676 treballadors. Donat la impossibilitat de la DGP d’aplicar les recomanacions del SVSL per reubicar aquests treballadors envia un nou informe de confirmació aïllament preventiu, per presentar-lo als metges del Sistema Públic de Salut per tramitar l’IT.
Els treballadors sensibles NO han de realitzar prova PCR i no es podran incorporar fins que Prefectura disposi d’informe positiu.

Instal·lacions, EPIS; s’ha realitzat esborrany pla d’Avaluació del risc d’exposició a l’agent biològic coronavirus (SARS-CoV-2) en les activitats de la DGP, es poden fer les aportacions que es considerin. Es demana compliment del Pla d’actuació de la Prefectura de la Policia contra el SARS-CoV-2.
Sovint en els espais comuns com vestidors, menjadors i en algunes zones de treball no es poden complir les recomanacions mínimes exigides, s’han realitzat diverses infografies molt útils.
EPIS, sembla ser que s’ha detectat una nova partida de mascaretes que podrien no complir la normativa vigent, s’ha comentat amb la DTPS i es procedirà a la seva retirada.
Mampares metacrilat; adquirides 303, es van distribuir ahir. S’està estudiant aplicar-les en altres dependències.
Vehicles; la licitació segueix la previsió i podrien arribar al mes de novembre.
Les reparacions dels vehicles propis ho fa la empresa RODRI. Quan s’ha de fer una reparació amb un elevat cost i en breu finalitzarà el contracte de manteniment, la empresa considera que no li surt rentable, paga clàusula i ja no repara el vehicle.

Avaluació riscos psicosocials; aturada per la situació actual, es proposa contemplar nous ítems, com manca EPIS, exposició contagi personal i a familiars, etc.

Adaptacions lloc de treball; com es va comentar en l’anterior CSSL es prorrogaran les adaptacions fins el proper 01/10/2020. La SgRH ho comunicarà a la Prefectura, per que doni trasllat a les oficines de suport. Està previst reprendre les noves adaptacions llocs de treball el 01/06/2020

Exàmens mèdics salut; està contemplat però de moment no n’ha cap previsió.

ASEPEYO; trucades que realitza la mútua d’accidents ASEPEYO als treballadors de baixa, per esbrinar temps de baixa, motiu, etc. Podria ser que segon la tipificació de la malaltia (comú o laboral), la mútua o el Servei Públic de Salut s’haurà de fe càrrec.