Revocada una sanció a un company de suspensió d’un mes de sou i feina per no existir desobediència d’una ordre quan no es demana la compatibilitat.
El Jutjat contenciós ha anul·lat una sanció a un company per una inexistent desobediència tipificada en l’art. 69.1.a) de la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, per ser totalment errònia.
El fet de no demanar la compatibilitat, no pot considerar-se, de cap de les maneres, una desobediència a una ordre rebuda, ni oral ni escrita, senzillament no va complir una norma general el que no es pot considerar una desobediència al faltar el manament que fonamenti tal desobediència. I més si revisem el contingut de l’art. 69 regulador de les infraccions greus.
Els Serveis jurídics de l’SME han aconseguit demostrar que la sanció imposada no era ajustada a Dret i que la DAI va incórrer en un error jurídic.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/05/REVESJUDICIALSMEALADAI.pdf