Diumenge passat la Secretaria d’Administració i Funció Pública va publicar la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
Moltes d’aquestes mesures es podrien implementar al Cos de Mossos d’Esquadra, ja que coincideixen amb reivindicacions sindicals que portem setmanes proposant i reclamant.
Al punt 8 «Empleats públics amb fills o filles menors o persones dependents a càrrec» estableix que els treballadors amb fills menors de 14 anys gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. I pels que tinguin fills menors de 12 anys o persones dependents, la modalitat de teletreball amb les adaptacions horàries que siguin necessàries i, en cas que això no sigui possible, podran acollir-se al permís per conciliació.
D’altra banda volem recordar que tot el personal administratiu que ha romàs al seu domicili des del 13 de març, no se li faran retornar aquestes hores hagin o no teletreballat, mesura que ens sembla molt correcta però també aplicable a tots els moss@s que se’ls ha planificat festa contra la seva voluntat per precaució o per reserva. Així com els que tot i tenir l’alta mèdica no se’ls podia planificar treball a la espera de fer el test de detecció del virus, per mandat judicial.
Així doncs, demanem que s’ens apliquin aquestes mesures i no quedar al marge de la resta de funcionaris, tenint en compte que no suposen cap repercussió econòmica directa per al Departament

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/05/comunicatTriSrBrauli.pdf