Amb la posada en marxa de l’operatiu ORIS (en el control de pas entre regions sanitàries) realitzada per els agents d’ARRO i agents de Trànsit, i amb l’ arribada del bon temps, ja pràcticament som a l’estiu, la temperatura diürna comença a ser de canícula, sobretot en comarques del interior.
Els agents que realitzen aquest controls, tenen que suportar temperatures de 35 i 37 graus en plena exposició solar sobretot en les franges horàries de 11h matí a 16h hores de la tarda.
Seguint les directrius de les guies tècniques del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en aquesta qüestió, entre altres mesures preventives, ens diu:
Organitzar el treball amb la finalitat de reduir el temps o la intensitat de la exposició al calor, establir pauses, adequar l’horari de treball al calor, establir rotacions entre els treballadors, etc.
És per això que des de l’SME hem demanat una revisió del temps per realitzar aquest controls, ja que actualment en alguns casos superen els 60 minuts d’exposició continuada a la calor, en les franges horàries abans esmentades.

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/06/CONTROLS-DE-PAS-AMB-CALOR.pdf