SME ofereix un curs de preparació per a la propera convocatòria de concurs oposició de Caporal i Sergent. El curs es farà en línia, mitjançant la plataforma educativa del sindicat ‘campus virtual’.
El curs per a Caporals inclou la preparació de la primera prova, amb temari i exercicis tipus test, amb un e-mail de consultes i resolució de dubtes. El temari es lliurarà en paper a cada alumne, per 20 euros (opcional).
El preu de curs de Caporal té un preu de 100€ afiliats i 160 € no afiliats + temari per qui el vulgui en paper.
Preparació proves físiques. Només hi ha cursa llançadora i press banca. Oferim la possibilitat, per qui ho vulgui, preparar la prova o entrenar per un preu subvencionat de 10 euros/sessió.
Preparació proves psicotècniques. Oferim també, opcionalment, per qui ho vulgui la preparació complerta d’aquesta prova, centralitzada a Barcelona o Granollers (50€ preparació i realització psicotècnic, online, i 30€ preparació entrevista).
El curs per a Sergent, té el mateix format que el de Caporal, però a les físiques només hi ha la cursa llançadora.
A més, hi ha una prova que és un cas pràctic escrit, que també es prepararia dins del preu del curs.
Aquest curs de Sergent té un preu de 110€ afiliats i 180 no afiliats + temari per qui el vulgui en paper.
Per a més informació podeu contactar amb el nostre responsable de formació, Andreu Ramos al telèfon 679 96 53 44

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/06/Curs-caporal-i-sergent.pdf