Ahir dijous, 2 de juliol de 2020 vam signar i, per tant, ratificar l’Acord sobre la jubilació anticipada i altres millores laborals.

Recordem que aquest passat mes de febrer de 2020 ja signàvem el preacord i que tot plegat estava en espera de ratificació per part del Consell de la Policia. Per diferents causes sobrevingudes, la convocatòria del Consell de la Policia no es va fer quan tocava i tot es va anar demorant .

Com dèiem, ahir per fi vàrem poder signar aquest acord, el qual publiquem juntament amb aquest comunicat. Fem una valoració positiva d’aquest acord ja que s’assoleixen un munt de millores laborals i també un avenç en la jubilació anticipada, tant necessària pel nostre cos.

No obstant d’aquesta valoració positiva, volem deixar molt clar que l’anomenada equiparació a bombers no és completa i que encara haurem de fer noves negociacions per poder-la assolir del tot; Que la jubilació anticipada no està ni molt menys assolida però que amb la signatura d’aquest acord es fa un pas molt important per poder-la tenir al 2021, però que caldrà encara treballar molt, tant aquí com a Madrid.

Lamentem però, que no s’hagi acceptat la compensació indemnitzatòria especial -MOIN- per cada jornada de servei ordinari efectivament treballada de 12 hores i esperem que l’Administració s’esforci en el compromís adoptat per trobar una solució per tal que sigui possible el més aviat millor.

Per acabar, comentar-vos que aquest acord es publicarà al DOGC o bé aquest dimarts dia 7 de juliol o bé el dimarts 14 de juliol. Serà, una vegada publicat al DOGC, que s’anirà donant compliment a tot el contingut de l’acord.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/07/Acord-signat.pdf