El Jutjat contenciós administratiu ha donat la raó a la postura defensada des dels Serveis Jurídics del SME en relació als drets i deures de les famílies monoparentals de poder cuidar dels seus fills mitjançant un permís de deures inexcusables en els actuals temps de pandèmia COVID-19.

Primer va atorgar i ratificar les mesures cautelaríssimes per tal de poder exercir un dret que tenen els menors d’edat.

Avui, aquest dret ha resultat confirmat per la decisió judicial, que considera va resultar vulnerat, declarant NUL·LA la denegació del permís de deures inexcusables sol·licitat, i obliga a l’Administració autonòmica a tindre en compte aquesta sentència en relació amb les possibles conseqüències fruit de la denegació que va patir del permís de deures inexcusables tant a nivell econòmic com administratiu de la nostra afiliada.

Els Serveis jurídics de l’SME han aconseguit demostrar que la denegació del permís de deures inexcusables no era ajustat a Dret, col·lidint amb drets tant importants com són els dels menors d’edat i que, per tant, la Direcció General de la Policia, va incórrer en un error jurídic.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/07/DRETS-DE-LA-FAMÍLIA-MONOPARENTAL.pdf