Ahir vàrem dur a terme la reunió de la COPSA que es va haver d’ajornar per la Covid-19. El gran tema va ser la modificació prevista del Decret 246/2008, de 16 de desembre de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra. L’Administració ha fet una gran tasca normalitzant un nou Decret que recull, en gran part, aportacions sindicals i d’altres que de ben segur faran un Decret més en consonància amb l’actual situació del CME.

Hi ha una creació de nous llocs de treball encaminada a una modificació, a la llarga, on es tindran en compte els conceptes d’antiguitat, capacitat, mèrits i concurrència. Es reduirà així el temps de resolució dels expedients.

S’intenta fer un pas endavant en la regulació en la obligatorietat de mantenir les aptituds psicofísiques amb norma de rang reglamentari per dotar de garanties el procediment. Es faran els ajustaments necessaris perquè ningú quedi enrere en la carrera que ha escollit i es pretén que la segona activitat no impedeixi comandar. També es preveu una reducció de jornada per interès particular per casos de segona activitat per raó edat.

Aquest reglament també regularà el procediment especial de retirada d’arma per risc greu (actualment regulada per una simple instrucció). Es crearà un “grup de suport” per a la participació en “incidents crítics” on se’n puguin derivar conseqüències per a les aptituds psicofísiques a llarg termini.

En caràcter general hi ha un gran pas i una gran feina encaminada a fer més fàcil el procés cap a la segona activitat que és un dret per a tothom sense distinció de rang.

Les organitzacions sindicals encara hi tenim molt a dir i molt on col·laborar perquè sigui exactament així. És indispensable per arribar a aquesta fita tenir una relació de llocs de treball ben organitzada i ben especificada on es detallin aquestes places de segona activitat per tal que el criteri d’assoliment d’aquestes places sigui totalment objectiu. En cap cas el personal de suport tècnic no policial perdrà les prestacions econòmiques que li atorga la seva incapacitat permanent. Seguirem informant del nou Reglament i intentarem fer noves aportacions en positiu.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/07/COPSA-060720-1.pdf