Des de principis de l’any 2020, s’ha fet efectiva una reorganització i adaptació per tal que tota la plantilla del CME destinada a Banyoles, realitzi les seves tasques policials i administratives des de l’únic espai físic de la Comissaria de PL Banyoles.

Aquest fet suposa una massificació de treballadors en un centre de treball que ha comportat un augment del personal del 139’39%, motiu pel qual no es disposa del suficient espai físic per establir les mínimes mesures de protecció entre persones tal i com s’estableix en el protocol del Departament d’Interior sobre el virus Covid19.

Per falta d’espai, l’atenció al públic des de la porta principal no permet l’entrada de més d’una persona. La sala d’espera tampoc permet l’acumulació de persones donat que també té unes dimensions reduïdes. Això comporta que entre les persones que volen presentar denúncia, personal de manteniment, i gestions de caràcter municipal i administratiu, les persones no poden accedir a les dependències per motius d’higiene i seguretat, i hagin de romandre a l’exterior.

La Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) és extremadament petita i no permet ni tan sols una distància de separació d’un metre, entre les persones i el funcionari/a de policia que està atenent al ciutadà.

Els vestidors d’homes del CME, a banda de petits, no disposen de cap mena de ventilació natural, donat que han estat adaptats en la planta soterrani, adjunt als de membres de la PL. A part, és condició necessària passar a través del vestidor del agents de PL per tal de poder accedir-hi. Aquesta situació, fa que les distancies de seguretat higiènic sanitàries siguin impossibles de mantenir, a més de la incomoditat que pateixen els agents de policia local que veuen pertorbat el seu espai amb el pas d’agents del CME especialment en els canvis de torn.

Cal cercar solucions a aquestes deficiències i més, davant la situació actual que estem vivint arran del COVID19.

Per tot plegat, des de l’SME es peticiona que des de la Divisió tècnica de Salut Laboral del departament, es faci una inspecció en el centre de treball i es proposi una adequació convenient  i definitiva a la nova comissaria del CME a Banyoles que respecti la pròpia normativa protocol·lària de Còvid19 i de Salut laboral.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/08/El-NYAP-de-Banyoles.pdf