Avui ens hem reunit en Comitè de Seguretat i Salut Laboral per tal de fer votacions per a l’aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

Per tal de ser aprovat aquest text, el Reglament del Comitè marca que en l’actualitat es necessita ⅔ parts dels representants presencials en Comitè.

La votació ha estat positiva per tots els presents, menys pel vot negatiu d’USPAC. Des de la Trisindical creiem que és molt necessari poder comptar amb una eina com aquesta que protegeixi sempre a les víctimes de qualsevol de les formes d’assetjament sexual.

D’altra banda el sotsdirector general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral s’ha compromès a emetre de forma coordinada amb els delegats sindicals de prevenció de riscos tots els comunicats referents als PES (Persones Especialment Sensibles) per així tenir informació coordinada en tot el territori d’aquest tema.

També ens han comunicat que ja han afegit les aportacions realitzades pels delegats de prevenció a l’ARL d’exposició a agent biològic SARS-2CoV-2 actualitzada i penjada a la intranet. Document molt important per anar seguint els passos pertinents per millorar qualsevol mesura a tenir en compte pels mossos i la seva protecció.

Respecte a les dades de les proves PCR depenen del Departament de Salut i dels CAP de cada cas afectat. D’aquesta manera pren una importància sempre vital la comunicació amb l’Oficina de suport de cada persona afectada i el seu trasllat al servei de vigilància de la salut perquè es faci reenviament del cas al servei Català de Salut perquè els CAP facin les proves PCR als afectats.

Sembla que avui en dia, aquests tràmits ja no suposen un problema, ni un endarreriment per la incorporació, després de tenir l’alta, del treballador al seu lloc de treball.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/08/CSSL-300720.pdf