A l’SME  t’oferim un curs en línia mitjançant la plataforma educativa del sindicat “campus virtual”

 

  • Preu Curs Caporal: 100 euros afiliats  i  160 euros NO afiliats.

Inclou la preparació de la primera prova, amb temari i exercicis tipus test, amb un e-mail de consultes i resolució de dubtes.

  • Preu Curs Sergent: 110 euros afiliatsi 180 euros NO afiliats.

Inclou les mateixes condicions que el curs de caporal.

En aquest cas, a més a més hi ha una prova que és un cas pràctic escrit, que també es prepararia dins del preu del curs.

 

(En ambdós casos, de manera opcional, aquells qui prefereixin el temari en paper tindrà un cost afegit de 20 euros).

El Campus virtual no s’activarà fins a posteriori a la publicació de les convocatòries.

 

Les proves físiques constaran únicament de dos exercicis en el cas de caporal i un, en el cas de sergent. El sindicat no prepara la realització d’aquestes proves tot i que hi ha la possibilitat d’obtenció de descomptes en alguns gimnasos, etc.

 

Per aquells qui des d’un principi hagin iniciat la preparació amb nosaltres, també oferim l’opció de preparació i realització de psicotècnics online per un preu de 50 euros.

En cas d’estar interessats en la preparació de l’entrevista, aquesta tindrà un cost afegit de 30 euros.

 

Per sol·licitar inscripció, envieu e-mail a  formacio@sme-mossos.cat

Qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb el delegat de formació, Andreu Ramos al telèfon 679 965 344.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Curs-Caporal-i-Sergent.-Preparat.-JaTenim-el-Temari.pdf