La 3SINDICAL ha registrat una comunicació escrita adreçada al nou Conseller d’Interior Miquel Sàmper.

La carta ha servit per a donar-li “la benvinguda” amb l’esperança que sigui el primer Conseller que trenqui la màxima que impera fa anys al Departament i que encara no ha estat trencada: “el que ve fa bo a l’anterior”.

Cal tractar molts temes de manera urgent que queden pendents. La llista és molt llarga:

-Desenvolupament i implantació de la jubilació als 60 anys al CME

-Equiparació real amb bombers

-Pla de Carrera Professional

-Millora de la conciliació familiar i més amb el problema afegit de la Covid-19

-Nou decret de jornada i horaris (l’actual te més de 23 anys)

-Reducció de la jornada laboral anual

-Torns fixes

-Uniformitat operativa nova

-Renovació i adquisició de material nou i de qualitat

-Renovació del parc mòbil

-Eliminació del PGA

-Revisió del règim disciplinari i el funcionament de la DAI

-Formació continuada dins de l’horari laboral, etc.

 

Mentre no ens reunim amb ell, ja hem avançat algunes de les nostres prioritats. Esperem que sàpiga escoltar als representants dels treballadors i que ens posem a treballar com més aviat millor.

Tenint en compte la situació actual i com s’han fet les coses en el passat, esperem una millora en la gestió que es vegi reflectida en una previsió, amb capacitat d’anticipació.

Esperem poder informar-vos aviat sobre com ha anat la reunió, senyal que s’haurà fet.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Ens-hem-adrecat-al-nou-conseller-dinterior.pdf