Un any més s’ha iniciat el curs escolar, en aquesta ocasió, no sense incerteses arran de la situació del COVID19.

Ja fa dues setmanes que des del SME sol·licitàvem una reunió urgent amb el Director General de la Policia. En la petició  li exposàvem la preocupació davant l’arribada de possibles confinaments en alguns infants i com es tractaria la qüestió horària i conciliació familiar en els treballadors/res moss@s afectats. Cap resposta i gest amb els representants legals dels treballadors fins a la data.

Ara, traslladem una nova proposta al Departament d’Interior.

En aquest cas, emplacem a la SGRH per talque realitzi les gestions oportunes per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar i una d’aquestes peticions sigui la de subvencionar el menjador escolar als fills de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que vagin a un menjador escolar.

És evident, que la prioritat majoritària és poder estar el més temps possible amb els nostres fills/es. Malauradament, la feina policial fa que el torn de treball amb els horaris escolars siguin en nombroses ocasions incompatibles i creïn serioses dificultats en l’entorn familiar. Dificultats que es veuen agreujades pel fet d’intentar evitar que siguin els avis, considerats grup de risc enfront el COVID19, els qui s’hagin de fer càrrec dels infants.

El fet de subvencionar el menjador, podent deixar a l’infant aquesta franja horària en el centre escolar, afavoriria en certa mesura els actuals horaris i donaria certa tranquil·litat a l’hora de poder anar a recollir als fills a la sortida dels centres docents, reduint canvis de planificació i malabarismes diversos com a pares i mares treballadors/res moss@s que som, especialment a les famílies monoparentals.

Encara queda lluny la represa de les negociacions amb la taula de funció pública per a recuperar el FAS i la paga de productivitat (bufanda). Amb un  gest com aquest per part de l’Administració, molts dels beneficiaris podrien afavorir la creació de llocs de treball als menjadors escolars.

L’Administració ha de fer passos ferms i decidits a fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar, no només de cara a la galeria, sinó cara als veritables destinataris, i la seva Policia n’és un bon exemple.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Peticio-Subvencio-Menjador-Escolar.pdf