Presentació de la nova subdirectora de prevenció de riscos i salut laboral Sra. Consol González.

Avaluació riscos psicosocials; no hi ha cap previsió per realitzar aquesta avaluació, malgrat el requeriment de la inspecció de treball, s’intentarà planificar per l’any 2021.

Exàmens de salut 2020; contracte signat amb ERGASAT a principis de setembre. Aviat estaran disponibles a la intranet.

Programa ESPAI; confirmen que ja no és operatiu i s’ha mirat que ningú quedi sense servei i s’han anat derivant els pacients a la unitat de suport psicològic o a la seguretat social.
Només es va presentar GLOBAL ASSISTANCE. La licitació ha estat molt recent i encara no se sap com s’articularà aquest servei. Serà descentralitzat per arribar a tot el col·lectiu.

Covid 19; se segueixen els criteris de l’autoritat sanitària.
Actualment hi ha 190 treballadors amb IT per aquest motiu. No saben quants d’aquest son TES.
No està establerta com a pauta sanitària el control de la temperatura per accedir a dependències policials. Es disposa termòmetres digitals per si la mesura s’hagués d’aplicar.
Demanem criteris de distribució EPIS, donat que no és el mateix en tots els llocs de treball.
Es recomana la realització de proves PCR als 4/5 dies, després del contacte directe. En cas de donar resultat negatiu s’ha de complir l’aïllament de 14 dies.

Dependències policials;

Banyoles; dependències operatives des de juliol 2020 i no compleixen la normativa vigent. Des d’infraestructures manifesten que encara no ha estat lliurada i que tenen prevista la setmana vinent una visita per mirar de solucionar les deficiències existents.

Moia; es van enviar els agents del CME a unes dependències titularitat de l’Ajuntament sense comprovar la seva idoneïtat. Es demana AVRL. Es contactarà amb el regidor de seguretat per mirar de solucionar-ho.

Esplugues de Llobregat; no hi ha cap previsió de traslladar ARRO a unes noves dependències. Està previst fer una actuació d’ampliació dels vestidors (+ 40  m²). Posem en dubte que els problemes de sobresaturació d’aquestes dependències se solucionin amb aquesta mesura.

Ametlla de mar; lliurada fa 3 anys, a causa dels problemes constants amb la climatització s’està treballant en un sistema de control centralitzat des d’infraestructures.

Salou; es va canviar la màquina de climatització i aquest estiu puntualment s’ha requerit la utilització d’aparells individuals tipus “pingüí”.

Ripollet; es pregunta si volen encabir els agents de trànsit Sabadell a la CD de Ripollet o fer algun canvi en aquest sentit. Prefectura ens contesta que no hi ha previst cap canvi.

Quan s’hagin de destinar agents del CME a dependències de titularitat externa, infraestructures hauria de realitzar un informe d’idoneïtat.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Resum-comite-Seguretat-i-Salut-Laboral.pdf