Tens algun curs realitzat que creus que pel seu contingut i interès professional pot ser meritable en els concursos ?

Si és aquest el cas, o tens dubtes, pots presentar fins el dia 6 de novembre de 2020 (inclòs), el document de sol·licitud (DAD 53), degudament emplenat, i adjuntar-hi la documentació pertinent.

 

El tràmit de presentació es pot cursar de dues maneres:

  1. Adreçar la documentació a l’Àrea de Continguts de Formació Policial de l’Escola de Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès.
  2. Enviar els respectius documents per correu electrònic a l’adreça itpg6490@gencat.cat

 

Hi ha previsió que la Comissió de Validació d’Activitats Formatives de la Policia de la Generalitat Mossos-d’Esquadra, es reuneixi el dia 3 de desembre de 2020, amb l’objectiu de decidir si les activitats formatives presentades acompleixen els requisits (determinar si tenen interès per a la PG-ME) i classificar-les d’acord amb les famílies professionals, les especialitats i les categories del cos de Mossos d’Esquadra.

A la intranet corporativa de la DGP podeu trobar un document d’ajuda amb el títol: ”Procediment de validació d’activitats formatives”

Aprofitant l’avinentesa, recordar-vos que TOTS els cursos del sindicat SME tenen la respectiva validació, i per tant, no us cal fer res al respecte.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/10/Validacio-Activitats-Formatives.pdf