Aquestes setmanes s’està convocant a fer formació de quatre hores diàries al ISPC als agents en període de pràctiques, vulnerant així la instrucció 5/2020 on en el seu punt 3.1 diu que la formació de durada inferior a una jornada laboral, s’ha de realitzar dins la jornada planificada de treball. A més, alguns companys de pràctiques són planificats per realitzar aquesta mateixa formació durant els dies lliures de servei immediatament anteriors o posteriors al període de vacances concedit. Incomplint novament la mateixa instrucció 5/2020 sobre la formació en el punt 7.2 A la reunió de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona es va esmentar aquesta incidència i els caps ens van contestar que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya segueix les directrius del curs i que la Regió no té incidència d’això. També s’hauria de tenir present la situació sanitària actual quan s’estan reduint totes aquelles activitats que requereixin la reunió d’un nombre important de persones i més quan al ISPC hi ha hagut un augment considerable de confinats i positius. D’altra banda es una vergonya que a dia d’avui, a manca d’una setmana d’acabar el primer període, encara no sàpiguen si els canviaran de destinació o no. BENVINGUTS COMPANYS AL CIRC DE LA DGP.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/10/comunicat-TRI-formacio-practiques.pdf