El COVID-19 avança, i els problemes en els entorns familiars per tal de fer-se càrrec dels menors en situacions de quarantena, s’incrementen en molts àmbits.

Des de l’SME, peticionem als òrgans de la DGP que es doti de facilitats a aquells agents de mossos d’esquadra que se’ls doni la casuística de què el seu fill o filla, sense ser positiu en Covid, hagi de fer quarantena i no pugui assistir a l’escola.

Urgeix dotar d’un permís retribuït per pal·liar aquesta difícil situació dels treballadors i treballadores del cos de mossos d’esquadra en aquests casos.

L’establiment regulat d’aquest permís hauria de permetre que en aquells casos de quarantena dels seus fills, durant el temps que aquesta duri, els pares i mares moss@s afectats, poguessin estar amb els fills o filles.

Cal recordar, que atenent a les recomanacions sanitàries no seria adequat, ni recomanable, deixar els fills amb els avis/àvies, atenent que aquests són persones altament sensibles davant aquest virus.

Malauradament, el no establiment de permisos que facilitin la conciliació laboral, ens aboquen a què aquests familiars acabin sent la única alternativa .

Per tot l’exposat, sol·licitem al Director General de la Policia, el Sr. Pere Ferrer, que convoqui una reunió amb la major immediatesa possible amb les organitzacions sindicals representatives del CME.

Urgeix tractar aquest tema i buscar-hi les millors solucions possibles. La conciliació familiar és un factor d’afectació més que important a tenir present en totes les dinàmiques laborals.

Siguem hàbils! Avancem-nos i dotem urgentment al cos de mossos d’esquadra d’aquest tipus de permís. Tothom plegat hi sortirem guanyant, sens dubte!

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/10/Urgeix-dotar-dun-permis-retribuit.pdf