Com be sabeu, quan es van publicar les bases dels concursos de promoció de Caporal i Sergent el sindicat SME vam fer un recurs potestatiu de reposició.

En l’expositiu que des del sindicat SME vam presentar davant l’òrgan competent, i sempre a l’empara de preceptes normatius legals i vigents,  s’exposava:

 

  • En el cas del concurs oposició de caporal/a:
  • Que precedeix la participació dels agents a la categoria de caporal/a que en el seu dia van accedir a la PG-ME amb el Nivell D o C2, que obraven en poder del títol d’EGB i posterior superació del curs bàsic de l’EPC o ISPC segons el moment temporal.

 

D’agent a Caporal/a no es canvia d’escala, i en conseqüència, no es pot variar la titulació exigida respecte a la que van ostentar i acreditar a l’hora del seu accés a aquesta mateixa escala, fet objectiu i assumit per l’administració  autonòmica que ara utilitza en contra.

 

  • En el concurs oposició de sergent/a:
  • Que precedeix la Inclusió de la Dispensa de Grau en la promoció Interna per accedir a la categoria de sergent/a.

 

Aquesta setmana ja han publicat els admesos i exclosos al concurs i ja hem pogut veure que no ens han fet gens de cas.

 

El SME seguirà endavant amb la via oberta a través del recurs potestatiu de reposició abans comentat.

 

L’Administració passa dels moss@s però el SME no pararem fins assolir els objectius fixats!!!

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Concurs-Caporal-i-Sergent.-La-batalla-continua..pdf