AMB SME, TENS FINS A 3 OPCIONS

Recorda que si vols canviar d’assegurança caldrà informar per escrit amb un mínim

d’un mes d’antelació a l’actual asseguradora.

(màxim fins el 30 novembre pòlisses que finalitzen el 31 desembre)

 

+info https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/assegurançasalut.pdf