El passat 28 d´octubre la Secretaria de Trànsit del SME ens vam reunir amb el Cap de la DT per poder traslladar les diferents problemàtiques que afecten a l´especialitat de Trànsit.

 

  • Hem tornat a denunciar la manca d´efectius que pateix trànsit, amb un concurs actual i un oferiment, que està molt lluny de les necessitats reals de l´especialitat. Això suposa una càrrega de treball i un sobreesforç dels efectius que actualment es troben a l´especialitat, agreujat pel tancament dels sectors planificats per la DT, deixant els efectius que estan als escamot en xifres PREOCUPANTS i on realment no es pot garantir un bon servei als ciutadans. Tot això fa que la sensació per part dels efectius de l´especialitat, sigui de total abandonament per part de la DT i de la DGP.

El Cap de la DT ens comunica que és conscient de què l´actual concurs i el posterior oferiment, no cobreixen les necessitats de l´especialitat. Que ara mateix, amb la manca d´efectius generalitzada que tenim al CME, i amb la prioritat de l´administració de potenciar altres especialitats pel context politicosocial que estem vivint, fa que haguem d´esperar a què les noves promocions d´accés al CME puguin pal·liar aquest dèficit.

Cal buscar noves formules d’accés a l´especialitat, i trobar millor garanties als concursos d´oposició, menys impediments i complicacions per tal de guanyar una plaça al concurs.

 

No té sentit, que hi hagi una primera prova teòrica amb molta matèria i més quan aquesta s’haurà d´estudiar al curs d´especialitat que es realitzi al ISPC. Aquesta qüestió no deixa de ser un greuge important en comparació a la resta d’especialitats.

Tampoc té sentit que efectius que porten temps treballant a l´especialitat de manera provisional, no hagin guanyat la seva plaça per motius mèdics, i ara es trobin en una situació complicada on és possible que els seus serveis on tenen la plaça en propietat els reclamin.

Des del SME hem traslladat a la DT que lluiti per mantenir aquestes persones a l´especialitat i ens han confirmat que ja ho estan fent, cosa que de ser així, agraïm.

 

  • Tancament de sectors. Se’ns confirma que la decisió de tancar els diferents sectors de trànsit continua vigent. És més, se’ns trasllada que els sectors que queden oberts, han de tenir present que es tracta d´un servei regional i la cobertura del sector ja no és real, i s´ha de pensar en cobrir tota la regió en funció de les necessitats de l´ART. Per tant, el Sector de trànsit servirà com a lloc per iniciar i finalitzar el servei, però NO per a la cobertura del servei a realitzar.

 

  • En referència al concurs i l´oferiment, demanem que s´informi a les parts implicades en el moviment de destinacions de caporals, sobre dates d´incorporació i que es faci amb temps suficient per tal de què els companys/es puguin fer les gestions personals necessàries. Tanmateix exposem el nostre malestar de perquè no s’ha fet cap oferiment per a la totalitat de les places que han quedat vacants a trànsit.

 

  • Fem petició que el servei de “conejat” dels caps de setmana i festius torni a ser de VAR 15. Actualment estem comprovant com aquest servei no es por realitzar molts dies amb les patrulles de servei, per manca d´efectius, i quan es munten es deixen de cobrir serveis tant importants com accidents, assistències, i els diferents requeriments. De vegades per poder fer el “conejat“ les patrulles han de fer el 18 a hores que no pertoquen.

 

Des de la DT ens comenten que aquest servei s´ha vist afectat pel canvi de quadrant al Q5, cosa que ha fet que s´hagi perdut el reforç del cap de setmana. Entenen que ells van donar el vist-i-plau a aquest canvi de quadrant, i ara no es pot demanar hores per cobrir aquest servei ja que estaria en contra de la decisió del canvi de quadrant presa.

No entenem aquesta decisió, ja que aquest servei s´havia cobert amb VAR 15 antigament, fins i tot quan l´especialitat disposava dels efectius suficients i necessaris. Insistim en la necessitat de cobrir aquest servei amb patrulles que no siguin del servei ordinari.

 

  • Sol·licitem informació sobre l´entrega del nous vehicles.

Se’ns informa que els nous vehicles seran Seat Tarraco amb les noves pintures d´alta visibilitat, a l’igual que les noves furgonetes Mercedes Vito i Sprinter. Aquestes actualment ja estan acabant de ser logotipades i instal·lant els espais dels compartiments. Les noves motocicletes BMW arribaran al gener.

La idea es que el parc mòbil es vagi substituint cada any un 25% per tal de què sempre hi hagi vehicles nous i es vagin substituint els més antics i els que van acabant el contracte de renting. Com a novetat aquests vehicles tindran un comptador d´hores de motor.

 

  • Ens interessem sobre la situació de la uniformitat i traslladem la queixa sobre l´entrega que s´ha fet de les peces d´hivern.

Exposem la necessitat de què es faci el repartiment de les peces d´hivern entregades, a TOTS els sectors de trànsit. No entenem com si ja tenen clar que no hi ha diferents sectors per a treballar i s´ha de cobrir tota la regió, com pot ser que dins una mateixa ART hi hagi sectors que la tenen i altres que no, quan els servei a realitzar són dins del mateix territori.

El Cap de la DT està totalment d´acord i ens comunica que ja s’ha fet gestions per tal de què s´entregui a tots els sectors, i que està previst que es pugui fer al gener.

Referent a l´entrega de nova uniformitat, continuem a l´espera del nou pantaló de trànsit. Des del SME creiem que hem de treballar en conjunt per millorar la uniformitat actual i adquirir noves peces que millorin les actuals, sobretot en roba impermeable i de fred.

 

  • Preguntem sobre la nova destinació de la DT a l´Aeroport del Prat.

El Cap de la DT ens deixa molt clar que aquest servei pertany a la DT i no a ASA, i per tant seguirà les directrius de treball i funcions que es designi des de la DT, ja sigui per la cobertura dels servei ordinari, en la necessitat de control de transports de persones, accidents entre terminals, o com poden ser els dispositius d´arribada de personalitats i el seu acompanyament. Es cobrirà amb un quadrant Q2 (no faran torn de nit).

Qualsevol dubte o incidència, contacta amb el teu delegat/da, o envia correu electrònic a transit@sme-mossos.cat

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Reunio-amb-el-Cap-de-la-Divisio-de-Transit.pdf