Ahir dimarts va haver-hi reunió de la COPSA. Els temes més rellevants que es van tractar van ser els que us resumim a continuació:

  • Informació general de la distribució territorial dels Tècnics de Suport no policials, així com la distribució territorial de 2a activitat a data 3 de novembre.

 

  • Situació de 2a activitat en l’actualitat, tant per causa mèdica, com per edat. En  total són 412 treballadors/res. A data de la reunió, hi ha 65 expedients en tràmit, des de la Subdirecció General de Recursos Humans asseguren que abans de finalitzar l’any, un 75% d’ aquests expedients en tràmit quedaran resolts.

 

  • En respecte la situació de llocs de Tècnic de Suport, a data 3 de novembre en total hi ha 232 treballadors/res. Hi ha 32 expedients en tràmit, i la previsió és que abans de Nadal quedaran resolts el  50%.

 

  • Aquest any tan complicat, ha fet que la demora en la resolució d’ expedients de 2ª activitat hagi estat considerable. Actualment, aquest retard s’està esmenant i revertint, i la SGRH ha incorporat un nou treballador per donar recolzament a aquestes tasques.

 

  • L’ administració fa menció al procés iniciat a primers  d’any en un nou text normatiu (Decret Segona Activitat)per tal de tractar entre altres aspectes, la falta  d’un catàleg de llocs de treball, canvis de lloc de treballs i funcions de 2ª activitat, …  Aquesta proposta tornarà a ser debatuda i treballada una vegada es donin els resultats definitius de les darreres eleccions sindicals del 2019 (És imminent).

 

  • Properes reunions per aquest nou text normatiu. Aquest nou decret de segona activitat es treballarà en unes  quatre sessions  de la COPSA extraordinàries, amb el pretext i objectiu de trobar consensos entre la majoria i/o totalitat de les parts representades.

 

  • Hi ha un augment significatiu en les sol·licituds de segona activitat per causes de l’edat, degut entre altres a l’envelliment de la plantilla. Se li demana a l’Administració que estudiï la possibilitat d’establir incentius per aquells treballadors que tenen aquest requisit, i que no optessin per la situació de 2ª activitat i continuessin amb la seva tasca operativa.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Reunio-COPSA-3-de-Novembre-de-2020.pdf