Més de dos mesos després del seu nomenament, avui 16 de novembre de 2020, hem tingut la primera reunió amb l’actual Conseller d’Interior. La reunió li va ser demanada per carta el passat 14 de setembre i s’hi feien constar moltes reclamacions històriques.

Hem iniciat la reunió parlant sobre el tema de la rebaixa d’imputació per part de la Generalitat quan un mosso sigui lesionat. Ha intentat vincular aquesta pèrdua de defensa al fet de buscar la manera de pagar-nos la indemnització per la responsabilitat civil de manera més ràpida. És a dir, un fet que hauria de ser la norma, que la Generalitat es fes càrrec de les indemnitzacions per les lesions i els danys soferts en servei el més ràpid possible, ara vol que siguin moneda de canvi per tal que la Generalitat no faci una denúncia per atemptat, desobediència o resistència. La justificació ha estat que ja ho farà el ministeri fiscal o l’advocat particular que agafi l’agent que ha patit la lesió. El conseller assegura que aquesta rebaixa obeeix a una demanda feta per moltes famílies que tenen fills encausats pels desordres públics post-sentència. Està clar que el Sr. Miquel Sàmper, malgrat haver estat nomenat conseller d’Interior, prioritza altres interessos per sobre de la protecció jurídica dels agents per part del Departament. Arran del canvi d’impressions, el Conseller ha manifestat que aquesta temàtica la voldrà tractar amb tots els sindicats així que pugui, doncs veu que ha causat malestar generalitzat.

La resta de la reunió ha estat breu. Li hem detallat amb un petita explicació totes les nostres demandes.

Per part de la conselleria i en relació als 13 temes següents no s’ha definit res, ni s’ha compromès en ferm a res. Tant sols en relació a l’avançament de la edat de jubilació, se’ns ha informat de que aquest tema s’està negociant amb el Govern central.

La impressió que ens hem endut és que tenim un mandat en el que es prioritzaran per sobre de tot els interessos polítics, prescindint de les problemàtiques reals que pateix el Cos.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/20-11-16-comunicat-reunió-Sàmper2-2.pdf