Altre any igual. A poc més de 2 mesos per finalitzar l’any policial, són nombrosos els efectius que mostren preocupació pel fet de poder gaudir dels AP fins al 31 de gener.

Fa dies que estem detectant que s’estan desestimant sol·licituds de permisos per assumptes personals i això comportarà que les hores d’assumptes personals de què disposen els agents, en arribar a final de l’any policial en curs, no les hauran pogut gaudir.

L’últim exemple de limitacions en permisos ha estat La Resolució de 26 d’octubre de 2020 d’adopció de mesures en matèria de recursos humans i jornada de treball de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en el marc de la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. En aquesta Resolució, s’habilita a modificar la distribució de la jornada diària de treball prevista de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra adscrites a les unitats policials que es requereixi.

Aquesta mesura pot comportar alhora, la desestimació de les sol·licituds de permisos que estiguin en tramitació o bé que es presentin a partir d’aquell moment.

 

D’aquí, que en la tramitació de la nova Instrucció d’AP’s, entre les al·legacions i propostes presentades pel nostre sindicat, fèiem al·lusió a què es regulés en la mateixa Instrucció la possibilitat de prorrogar el gaudiment dels AP’s en situacions concretes.

La proposta va ser desestimada tot emplaçant en què en ser una situació excepcional, no es pot incloure en la Instrucció.

Doncs un any més, com aquests últims anys, i novament davant la situació excepcional, hem traslladat petició a DGP per tal que es modifiqui la data límit de gaudiment dels permisos per a assumptes personals més enllà del 31 de gener de 2021 fixat a la Instrucció 9/2020, de 6 de novembre.

Els treballadors i treballadores del cos de mossos d’esquadra no poden perdre o malbaratar en dies no pretesos de permís, un dret laboral, que en massa casos no s’ha pogut gaudir atenent a circumstàncies no buscades, ni imputables al treballador/a.

 

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Sollicitem-es-perllongui-el-termini-gaudiment-AP.pdf