Registrada reclamació a SGRH en referència a  diferents serveis de les ARRO.

Des de fa temps hem detectat que els agents de les ARRO quan van a cobrir un servei fora del seu àmbit operatiu, se’ls imputa una part de la jornada contra la jornada anual i una altra part, es cobreix amb hores extraordinàries.

Aquest fet, suposa un greuge comparatiu amb altres unitats centrals i regionals que quan les seves jornades de servei es realitzen fora del seu àmbit operatiu, aquestes són íntegrament satisfetes amb hores extraordinàries.

Des de la 3SINDICAL, proposem que sempre que els agents de les ARRO vagin a cobrir serveis fora dels seus àmbits operatius, la totalitat de la seva jornada es cobreixi amb hores extraordinàries.

Per aquests fets hem emplaçat a SGRH per a què es donin les instruccions oportunes, i que s’apliqui la nostra proposta amb l’objectiu d’acabar amb aquest greuge comparatiu que actualment s’està produint.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Tracte-Igualitari-per-ARRO.pdf