En les darreres hores hem tingut coneixement de què l’honorable Conseller d’Interior Sr. Miquel Samper, ha anunciat que s’està ultimant un acord per tal de què en situacions en les que agents del cos de mossos d’esquadra resultin ferits en una actuació, els serveis jurídics del departament d’Interior, ja no acusin d’atemptat a l’autoritat i/o desobediència, limitant doncs l’acció, si s’escau, a un simple delicte de lesions.

El SME tenim molt clar que l’article 259 de la Lecrim diu que qualsevol ciutadà o la mateixa autoritat pública te la obligació de denunciar qualsevol fet que conegui i que pugui ser objecte de delicte.

Per altra banda l’article 451 del codi penal diu que aquella autoritat que eviti la actuació de la justícia contra un delicte estarà cometent encobriment.

És per tot això, que el SME no dubtarem a denunciar o a querellar-nos contra el Departament d’Interior si tenim coneixement d’algun cas en què s’omet d’acusar d’atemptat i/o desobediència rebaixant l’acusació a un simple delicte de lesions.

És vergonyós que cada vegada es deixi més de banda als moss@s per part dels nostres governants!!!

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/Voleu-deixar-llencats-els-mossos-Conseller.pdf