Acabem 2020. Ha estat un any molt dur per a tothom.  Els treballadors/res del cos de mossos d’esquadra hem hagut de patir les conseqüències del maleït COVID-19.  A  l’SME no n’hem sigut excepció.

Des de les dificultats existents produïdes per la pandèmia, hem intentat estar al teu costat. Com a representants sindicals, la nostra pretensió ha estat poder ajudar-te des de tots els àmbits possibles que estiguessin al nostre abast.

  • Hem assistit a la pràctica totalitat de reunions efectuades amb l’Administració.
  • Hem lluitat amb tots els mitjans disponibles amb l’objectiu d’assolir millores pel col·lectiu de moss@s d’esquadra.
  • Trucades, emails, escrits registrats, comunicats, enquestes en plena pandèmia, tot un llarg etcètera d’ampli volum de feina realitzada.
  • Des dels serveis jurídics, hem representat legalment davant la DAI, òrgans judicials,…, a infinitat de companys/es amb uns resultats més que satisfactoris.
  • No hem entrat en lluites impròpies entre sindicats que no porten enlloc.
  • Hem obsequiat amb petits detalls la vostra confiança.
  • Hem facilitat la vostra formació amb l’oferiment de dos cursos sindicals gratuïts i l’accés gratuït també a cursos preparatoris ACTIC.
  • Hem estat al costat dels opositors/es a l’ISPC, ara en pràctiques, i n’hem facilitat l’accés als nostres serveis sindicals.
  • En els pitjors moments de la pandèmia, vam ser l’únic sindicat en no cobrar la quota sindical, tot sent coneixedors de les dificultats econòmiques que hi havia en aquells moments en alguns nuclis familiars.
  • I així,… altres coses més, gràcies a tu.

Sense cap mena de dubte, un any cruel per la pandèmia, i un dels pitjors anys viscuts en el que respecta al context de les dinàmiques laborals.

La teva confiança ens ajuda a créixer i el nostre objectiu és no fallar-te, i en això hem treballat i seguirem treballant.

Esperant i desitjant un millor any en tots els sentits, des d’aquest sindicat no volem acabar aquest comunicat, sense tenir un record per a totes aquelles persones estimades que ens han deixat.

Aquest 2021, …, et desitgem, SME.  Salut, Millores i Encerts.

Moltes gràcies per formar part d’aquesta organització sindical.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/12/2021-Tornarem-a-Esforçar-nos.pdf