Fa poc més d’una setmana que la DGP va desestimar la petició que aquest sindicat vam traslladar al Director General de la Policia el Sr. Pere Ferrer, on es sol·licitava ampliar el termini de gaudiment dels permisos per assumptes personals del personal del cos de mossos d’esquadra.

Aquest mateix dilluns  21 de desembre,  s’ha reunit la mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic i s’ha acordat prorrogar el termini de gaudiment dels dies d’assumptes personals en aquelles unitats i/o col·lectius en què, com a conseqüència d’un increment de feina no previst i excepcional directament relacionat amb la gestió de la COVID, s’hagi hagut de modificar la planificació inicialment prevista.

Ens alegrem per aquests treballadors públics, però i perquè a moss@s NO? …

És veritablement vergonyós que existeixin aquestes distincions entre els propis treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, en una qüestió tan bàsica que no implica costos econòmics, ni grans canvis i que únicament requereix voluntat de VOLER FER. I la veritat, moss@s ho mereixia!

El CME ha estat un dels col·lectius que per la gestió del COVID ha patit més canvis de planificació al llarg de 2020, i en canvi veu denegada la possibilitat de perllongament en el gaudiment d’aquests dies.  

Davant aquest nou greuge pel col·lectiu, hem reclamat a la DGP que la nostra petició de prorrogar el termini de gaudiment dels assumptes personals, sigui novament revisada.

Que amb la major celeritat possible, es procedeixi a la rectificació de la decisió presa, s’escolti als representants dels treballadors, i es perllongui aquesta data límit establerta a 31 de gener.

L’esforç dels treballadors/res de mossos d’esquadra, no mereix aquests despropòsits per part dels seus mandataris.

 

COMUNICAT https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/12/Continuem-amb-discriminacions-cap-a-Moss@s.pdf