NOVA ASSEGURANÇA 2018

Amb la col·laboració de la companyia AXA

Un any més comptem amb la col·laboració d’AXA per oferir-vos una assegurança adaptada a les necessitats dels afiliats de l’SME.

Descarrega’t el cartell en PDF

Les opcions de l’assegurança són*:

· Opció bàsica: Quota de 57.70 euros

Cobreix des del primer dia, sense límits de sinistres, fins 250€/any PRIMA TOTAL.

1r dia 42€

2n dia 42€

3r dia 42€

Del quart fins al límit de la pòlissa 20€ (250€/any)

· Opció Plus: Quota de 72.70 euros

Cobreix des del primer dia, sense límits de sinistres, fins 320€/any PRIMA TOTAL

1r dia 42€

2n dia 42€

3r dia 42€

Del quart fins al límit de la pòlissa 20€ (320€/any)

· Opció Ampliada: Quota 107€

Cobreix des del primer dia, sense límits de sinistres, fins 500€/any PRIMA TOTAL

1r dia 42€

2n dia 42€

3r dia 42€

Del quart fins al límit de la pòlissa 20€. (500€/any)

*NO ENTREN DEPRESSIONS, ANSIETATS O BASES PSICOLÒGIQUES.

TOTS AQUELLS AFILIATS QUE VULGUIN CANVIAR LA SEVA MODALITAT, CONTRACTAR O ANUL·LAR LA PÒLISSA PEL PRÒXIM ANY 2018 HO HAN DE FER ABANS DEL 31-12-2017 CONTACTANT-NOS PER E-MAIL A sme@sme-mossos.cat

Els afiliats que tenien contractada l’assegurança 2017, seran renovats amb la opció que ja tenien, excepte que informin el contrari.

Poden informar-se via mail sme@sme-mossos.cat

 


Les noves assegurances seran efectives pel dia 1 del següent mes a la petició.

Els afiliats que ja tenien contractada l’assegurança l’any 2017 no tindran carència, només les altes noves, tindran carència d’un més.

Les altes noves, al Sindicat que puguin aportar rebut ,conforme tenien assegurança l’any 2017 amb l’anterior Sindicat, tampoc tindran carència.

>Descarrega el poster en pdf

LES ASSEGURANCES D’IT VAN VINCULADES A L’AFILIACIÓ AL SINDICAT. EN EL MOMENT QUE UN AFILIAT ES DÓNA DE BAIXA DEL SINDICAT, ES DÓNA DE BAIXA TAMBÉ L’ASSEGURANÇA.


NOTIFICACIÓ D’UNA BAIXA NO LABORAL, ASSEGURANÇA 2017


>>DESCARREGA’T EL FORMULARI DE TRAMITACIÓ DE BAIXA NO LABORAL<<

 

Per tramitar la prestació d’una baixa no laboral s’ha de fer arribar el formulari de tramitació de baixa no laboral, el comunicat de baixa, el comunicat d’alta i adjuntar la nòmina on queda reflectit els dies que heu estat de baixa, fins que no l’envieu no es pot tramitar l’assegurança. per correu electrònic a:

 

aperturas.corporalesnoauto@axa.es