INFORMACIÓ A l’AFILIAT RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com el que disposa la normativa nacional sobre aquesta matèria, l’informem del següent:


L’informem que les dades personals facilitades seran responsabilitat del SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA amb CIF / NIF 46128055Z i domicili fiscal a Carrer AIGUABLAVA, 55, CP 08042 Barcelona, el representant legal és RAMON LÓPEZ MARGARIT amb la finalitat de:

● L’estudi previ de la seva sol·licitud per formar part del nostre sindicat.

● L’ingrés efectiu com a afiliat al SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA i gestions pròpies de la seva condició, com gestió de quotes, donacions, comunicacions sobre activitats i serveis que prestem, notícies, butlletins, i altres serveis relacionats amb la nostra activitat.

L’informem a més que les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i, en relació amb la resta de finalitats del tractament, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Tot això sota la legitimació atorgada pel seu consentiment exprés com a propi interessat. No té obligació de facilitar totes les dades personals que es demanen, però segons la naturalesa del servei que estigui sol·licitant, l’entitat podrà o no atendre la seva sol·licitud. No se cediran dades a tercers excepte obligacions legals. Quant als seus drets, podrà reclamar davant l’Autoritat de Control Nacional i en tot moment accedir, rectificar i suprimir les seves dades, limitar-los o fins i tot oposar-se al seu tractament, sol·licitar la seva portabilitat a altres responsables, retirar el consentiment prestat, mitjançant comunicació adreçada a la nostra direcció amb acreditació de la seva identitat.

· USUARIS: L’accés i / o ús d’aquest portal del SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

· ÚS DEL PORTAL: www.sme-mossos.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar
o manipular els seus missatges. SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

· PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu , imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA.

· EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

· GENERALITATS: SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

· MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

· LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

POTÍLICA DE COOKIES:

SINDICAT DE MOSSOS D’ESQUADRA pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis d’analítica, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”. Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.