Per donar-te de baixa del sindicat has de notificar al SME per email a sme@sme-mossos.cat o bé per FAX al 93 293 53 61, 15 dies abans que finalitzi el trimestre:

Els límit per comunicar la baixa:
15 de desembre
15 març
15 juny
15 setembre

Les baixes que entrin fora de termini establert es tramitaran pel trimestre següent, sempre que s’estigui al corrent de pagaments.

El SME podra reclamar les comissions per devolució de rebut.
Una vegada et dónes de baixa del sindicat es perden tots els drets d’afiliat.

MOLT IMPORTANT

Independentment de la data d’alta de sinistres, els afiliats necessàriament hauran d’estar al corrent de pagaments dels rebuts girats per l’organització sindical SME i afiliats al mateix, per tal de tenir dret a gaudir de les pòlisses contractades per la dita organització, així com dels serveis dels professionals externs que té al seu servei.