DEMANEM “PINGANILLOS” PELS FURES I UNITATS NO UNIFORMADES

Els responsables del Departament d’Interior semblen oblidar que els mossos som treballadors, en aquest cas funcionaris de carrera pertanyents als Cossos Especials, que realitzen les seves funcions per a una empresa pública: la Generalitat de Catalunya. I diem això, perquè a aquests treballadors no se’ls dota de l’equipament adient mínim e imprescindible per a realitzar les seves funcions.

Hem adreçat escrit a la Subdirecció e Recursos Humans incidint en la manca de material per a les unitats de seguretat ciutadana que realitzen serveis de paisà, els coneguts com a “FURES” o grups de delinqüència urbana.

Aquests grups són un pilar fonamental en la prevenció de furts, robatoris als carrers i persecució del tràfic de drogues a petita escala, entre d’altres que tan preocupen a la societat i que a ciutats com Barcelona, llocs turístics i d’altres indrets del nostre territori, surten a diari als mitjans de comunicació, amb especial incidència l’augment del nombre de fets delictius alarmants als quals han de fer front.

Per aquest motiu hem instat a l’Administració a que faci l’estudi per a la implementació, el més aviat possible, d’orelleres tant amb fil com amb la tecnologia “bluetooth” o similar a aquests grups “FURES” i fer-ho extensible també als efectius de les diferents Comissaries Generals – CGIC, CGINF- i altres unitats que es determinin –supervisors de dispositius d’ordre públic, manifestacions i concentracions, integrants ASMET i mobilitat, Grup Regional de Motos, etc. per al de facilitar la seva complicada tasca.

CATALUNYA, 15 ABRIL DE 2019


Descarrega’t el PDF: DEMANEM “PINGANILLOS” PELS FURES I UNITATS NO UNIFORMADES

Descarrega’t l’escrit registrat: DOTACIÓ DE “PINGANILLOS” PELS FURES I UNITATS NO UNIFORMADES